De omzet van de NMBS bedroeg in 2010 2,19 miljard euro, blijkt uit de resultaten die maandag werden bekendgemaakt na de goedkeuring door de algemene vergadering.

Het verlies in 2010 was vooral te wijten aan de vrachtdivisie. Daar was er weliswaar een toename van de volumes (tot 39 miljoen ton), maar liep het verlies op tot 202 miljoen euro, wat onder meer te wijten is aan een provisie van 95 miljoen euro in het kader van het door Europa opgelegde herstructureringsplan. Sinds februari 2011 is NMBS Logistics een verzelfstandigd filiaal.

Bij het passagiersverkeer (NMBS Mobility) werd een groei van 2,4 pct van het aantal reizigers opgetekend, maar deze activiteit blijft wel verlieslatend (-32,6 miljoen euro). Het internationaal reizigersverkeer maakt winst (19,4 miljoen euro), bij een stijgend passagiersaantal (+2,5 pct).

De schuldgraad van de NMBS groep is intussen opgelopen tot 3,079 miljard euro, waarvan 783 miljoen euro voor rekening van de NMBS. Als verklaring voor de oplopende schulden verwijst het bedrijf naar de omzetdaling, duurdere elektriciteitsprijzen, hogere personeelskosten (indexering) en de financiering van nieuw materieel.

De bedrijfsrevisoren hebben de rekeningen voor 2010 goedgekeurd zonder voorbehoud, al volgden wel enkele opmerkingen. Vorige week raakte bekend dat de revisoren pas het licht op groen wilden zetten nadat de aandeelhouder (NMBS holding) zich garant had gesteld. Ook vorig jaar werd al een dergelijke "continuïteitsverklaring" afgeleverd door de NMBS holding.

De vakbonden ACOD en ACV-Transcom weigerden om in de paritaire commissie hun goedkeuring te geven aan de jaarrekening. Volgens Luc Piens van ACV-Transcom komt dat doordat de bonden geen inzage hebben gekegen in de herstructureringsplannen die de bedrijfsrevisoren als een waarborg voor de continuïteit van het bedrijf zien.

De omzet van de NMBS bedroeg in 2010 2,19 miljard euro, blijkt uit de resultaten die maandag werden bekendgemaakt na de goedkeuring door de algemene vergadering. Het verlies in 2010 was vooral te wijten aan de vrachtdivisie. Daar was er weliswaar een toename van de volumes (tot 39 miljoen ton), maar liep het verlies op tot 202 miljoen euro, wat onder meer te wijten is aan een provisie van 95 miljoen euro in het kader van het door Europa opgelegde herstructureringsplan. Sinds februari 2011 is NMBS Logistics een verzelfstandigd filiaal. Bij het passagiersverkeer (NMBS Mobility) werd een groei van 2,4 pct van het aantal reizigers opgetekend, maar deze activiteit blijft wel verlieslatend (-32,6 miljoen euro). Het internationaal reizigersverkeer maakt winst (19,4 miljoen euro), bij een stijgend passagiersaantal (+2,5 pct). De schuldgraad van de NMBS groep is intussen opgelopen tot 3,079 miljard euro, waarvan 783 miljoen euro voor rekening van de NMBS. Als verklaring voor de oplopende schulden verwijst het bedrijf naar de omzetdaling, duurdere elektriciteitsprijzen, hogere personeelskosten (indexering) en de financiering van nieuw materieel. De bedrijfsrevisoren hebben de rekeningen voor 2010 goedgekeurd zonder voorbehoud, al volgden wel enkele opmerkingen. Vorige week raakte bekend dat de revisoren pas het licht op groen wilden zetten nadat de aandeelhouder (NMBS holding) zich garant had gesteld. Ook vorig jaar werd al een dergelijke "continuïteitsverklaring" afgeleverd door de NMBS holding. De vakbonden ACOD en ACV-Transcom weigerden om in de paritaire commissie hun goedkeuring te geven aan de jaarrekening. Volgens Luc Piens van ACV-Transcom komt dat doordat de bonden geen inzage hebben gekegen in de herstructureringsplannen die de bedrijfsrevisoren als een waarborg voor de continuïteit van het bedrijf zien.