"Na afloop van de analyse (van de externe audits, nvdr.), en op basis van de conclusies van externe juridische adviezen is de raad van bestuur van oordeel dat het verslag dat specifiek betrekking heeft op de twee dochterondernemingen Eurostation en Euro Immo Star elementen bevat waarvoor de raad niet kan oordelen over de gerechtelijke kwalificatie, en acht het nuttig het rapport ter kennis van het parket te brengen", zo luidt het.

Onregelmatigheden

Eerder al raakte bekend dat in de audits een reeks onregelmatigheden vastgesteld werden bij de entiteiten Eurostation en Euro Immo Star. Daarop werden interne maatregelen genomen, zoals het ontslag van twee managers, nieuwe regels inzake bestuur en het instellen van interne procedures tussen de moederonderneming en haar dochtermaatschappijen.

NMBS-topman Jo Cornu gaf eind mei aan dat er bij Eurostation en Euro Immo Star bijvoorbeeld sprake is van contracten die werden toegewezen zonder offerteaanvraag of marktraadpleging.

Andere heikele punten zijn "duidelijke gevallen van belangenconflicten", waarbij een medewerker gelijktijdig activiteiten uitvoerde voor andere bedrijven, alsook "elementen die wijzen op tekortkomingen in de bedrijfsvoering en op abnormaal gebruik van middelen van de vennootschap".

"Ernstige anomaliën"

Ook bleken uitgaven van derden door de dochteronderneming betaald. En er is sprake van onkostennota's en facturen die werden goedgekeurd door niet-bevoegde personen.

Voorts gaf de audit aan dat er bij twee projecten grote problemen vastgesteld werden qua beheer binnen Eurostation en Euro Immo Star.

Daarnaast werden evidente regels van goed bestuur niet nageleefd, aldus Cornu. "Ernstige anomaliën", klonk het. Zo is er sprake van abnormaal hoge terugbetaalde onkosten die "onder andere betrekking hadden op drank- en restaurantkosten en betalingen met kredietkaart". Hier was er ook een probleem bij de informatie aan de raad van bestuur.

De audit werd gevraagd door minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. Bij Eurogare - de Waalse tegenhanger van Eurostation - is er geen sprake van tekortkomingen in de bedrijfsvoering of misbruik van middelen. (Belga/NS)

"Na afloop van de analyse (van de externe audits, nvdr.), en op basis van de conclusies van externe juridische adviezen is de raad van bestuur van oordeel dat het verslag dat specifiek betrekking heeft op de twee dochterondernemingen Eurostation en Euro Immo Star elementen bevat waarvoor de raad niet kan oordelen over de gerechtelijke kwalificatie, en acht het nuttig het rapport ter kennis van het parket te brengen", zo luidt het. Eerder al raakte bekend dat in de audits een reeks onregelmatigheden vastgesteld werden bij de entiteiten Eurostation en Euro Immo Star. Daarop werden interne maatregelen genomen, zoals het ontslag van twee managers, nieuwe regels inzake bestuur en het instellen van interne procedures tussen de moederonderneming en haar dochtermaatschappijen.NMBS-topman Jo Cornu gaf eind mei aan dat er bij Eurostation en Euro Immo Star bijvoorbeeld sprake is van contracten die werden toegewezen zonder offerteaanvraag of marktraadpleging. Andere heikele punten zijn "duidelijke gevallen van belangenconflicten", waarbij een medewerker gelijktijdig activiteiten uitvoerde voor andere bedrijven, alsook "elementen die wijzen op tekortkomingen in de bedrijfsvoering en op abnormaal gebruik van middelen van de vennootschap". Ook bleken uitgaven van derden door de dochteronderneming betaald. En er is sprake van onkostennota's en facturen die werden goedgekeurd door niet-bevoegde personen. Voorts gaf de audit aan dat er bij twee projecten grote problemen vastgesteld werden qua beheer binnen Eurostation en Euro Immo Star. Daarnaast werden evidente regels van goed bestuur niet nageleefd, aldus Cornu. "Ernstige anomaliën", klonk het. Zo is er sprake van abnormaal hoge terugbetaalde onkosten die "onder andere betrekking hadden op drank- en restaurantkosten en betalingen met kredietkaart". Hier was er ook een probleem bij de informatie aan de raad van bestuur. De audit werd gevraagd door minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. Bij Eurogare - de Waalse tegenhanger van Eurostation - is er geen sprake van tekortkomingen in de bedrijfsvoering of misbruik van middelen. (Belga/NS)