De non-profictsector kwam eind november 2016 in Brussel op straat. Zowat 17.000 manifestanten trokken toen door Brussel, onder meer uit onvrede met het beleid van de bevoegde ministers, over het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord voor de sector en over de federale plannen om de zogenaamde "rimpeldagen" deels af te schaffen. Sindsdien hebben de vakbonden diverse keren vergaderd met de verschillende regeringen, maar volgens de vakbonden is er nog geen nieuw sociaal akkoord bereikt. De vakbonden betreuren ook dat de overheden nog geen budget hebben vrijgemaakt voor de sector. Op Vlaams niveau gingen de inhoudelijke onderhandelingen dinsdag van start, op Brussels niveau staat er op 10 februari een vergadering gepland. In Wallonië wordt er op 16 februari onderhandeld en op federaal niveau op 23 februari. De vakbonden willen alleszins voor de zomer een sociaal akkoord bereiken. De manifestatie op 21 maart zou starten om 10.30 uur. Een parcours ligt nog niet vast. Of de Vlaamse vakbonden op 21 maart mee betogen, is nog niet beslist. "De kans is wel groot", zegt Jan Piet Bauwens van de BBTK. De vakbond beslist volgende maandag, 13 februari, over deelname aan de manifestatie. (Belga)

De non-profictsector kwam eind november 2016 in Brussel op straat. Zowat 17.000 manifestanten trokken toen door Brussel, onder meer uit onvrede met het beleid van de bevoegde ministers, over het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord voor de sector en over de federale plannen om de zogenaamde "rimpeldagen" deels af te schaffen. Sindsdien hebben de vakbonden diverse keren vergaderd met de verschillende regeringen, maar volgens de vakbonden is er nog geen nieuw sociaal akkoord bereikt. De vakbonden betreuren ook dat de overheden nog geen budget hebben vrijgemaakt voor de sector. Op Vlaams niveau gingen de inhoudelijke onderhandelingen dinsdag van start, op Brussels niveau staat er op 10 februari een vergadering gepland. In Wallonië wordt er op 16 februari onderhandeld en op federaal niveau op 23 februari. De vakbonden willen alleszins voor de zomer een sociaal akkoord bereiken. De manifestatie op 21 maart zou starten om 10.30 uur. Een parcours ligt nog niet vast. Of de Vlaamse vakbonden op 21 maart mee betogen, is nog niet beslist. "De kans is wel groot", zegt Jan Piet Bauwens van de BBTK. De vakbond beslist volgende maandag, 13 februari, over deelname aan de manifestatie. (Belga)