De bonden wilden na afloop van de onderhandelingen maandag niet spreken van een ontwerpakkoord. 'Er is een voorstel', klonk het. 'Dat zullen we zo neutraal mogelijk voorleggen aan de piloten', klonk het. 'Er is wel vooruitgang geboekt tegenover een maand geleden', toen de piloten twee dagen staakten. 'Er ligt nu een heel gedetailleerd voorstel op tafel.'

Er zou zowel iets in zitten inzake verloning als wat betreft werk-privébalans.'Dat laatste was de grootste bezorgdheid van de piloten. Het is belangrijk dat zij een oordeel kunnen vellen over dat punt', aldus Filip Lemberechts.

De directie reageerde via een persbericht. Zij heeft het over een voorstel met maatregelen om de regels rond dienst- en rusttijden, en de balans tussen werk- en privéleven te verbeteren. Ook is er een compensatieregeling voor de piloten. 'Het nieuwe voorstel betekent voor de maatschappij een belangrijke investering, zowel financieel als qua werkkracht, en beantwoordt aan de meerderheid van de bekommernissen van de cockpitgemeenschap van Brussels Airlines', voegt de directie nog toe. 'We hopen op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen.'

De directie en vakbonden zaten maandagnamiddag sinds 13.00 uur opnieuw om de tafel om te onderhandelen over het loon en de arbeidsomstandigheden van de piloten. Het ging om een cruciale vergadering, want de bonden hadden beloofd de piloten later op de dag een stand van zaken van de onderhandelingen voor te leggen. Er loopt nog altijd een stakingsaanzegging, dus nieuwe acties zijn niet uitgesloten als de piloten de vooruitgang onvoldoende zouden vinden. De stakingsaanzegging voor de piloten blijft voorlopig van kracht, tot het resultaat van de stemming bekend is. Aan een prognose waagden de vakbondslui zich niet.

De onderhandelingen werden de voorbije weken vlot getrokken, nadat ze halfweg mei waren gestrand na twee dagen van staking en twee vruchteloze verzoeningspogingen. Na een afkoelingsperiode werd beslist tot 11 juni in alle luwte te onderhandelen en dan een evaluatie te maken.

Sceptisch

De bonden waren niet tevreden met wat er maandagmiddag op tafel lag. Dat liet vooral vakbondsvrouw Anita Van Hoof (BBTK) maandag duidelijk blijken voor aanvang van de vergadering op de hoofdzetel van Brussels Airlines in Diegem. 'We zijn zeer sceptisch. Er moet nog grote vooruitgang worden geboekt', zei de vakbondsvrouw.

Nochtans waren er eerder meer optimistische dan pessimistische geluiden te horen. 'Twee weken geleden dachten we dat er grote vooruitgang was in de onderhandelingen en we zagen het heel positief', beaamde Van Hoof.

Maar de voorstellen die eind vorige week op tafel lagen, gingen volgens haar minder ver dan ten tijde van de vorige consultatie van de piloten (die leidde tot twee stakingsdagen in mei). Ook een interview dat Carsten Spohr, de topman van Lufthansa (de eigenaar van Brussels Airlines) vorige week gaf, werpt volgens de vakbondsvrouw een schaduw op de gesprekken.

Spohr zei vorige week onder meer dat Brussels Airlines geen cadeaus moet verwachten als het niet eerst betere financiële resultaten boekt. En dat stakingen niet de juiste manier zijn om die resultaten te verbeteren. Ook Paul Buekenhout (LBC) verwees naar het interview. 'We hebben twee weken constructief gewerkt achter de schermen', verduidelijkte de vakbondsman. 'Het interview van Spohr was in ieder geval niet positief, integendeel', aldus de vakbondsman.

De bonden wilden na afloop van de onderhandelingen maandag niet spreken van een ontwerpakkoord. 'Er is een voorstel', klonk het. 'Dat zullen we zo neutraal mogelijk voorleggen aan de piloten', klonk het. 'Er is wel vooruitgang geboekt tegenover een maand geleden', toen de piloten twee dagen staakten. 'Er ligt nu een heel gedetailleerd voorstel op tafel.' Er zou zowel iets in zitten inzake verloning als wat betreft werk-privébalans.'Dat laatste was de grootste bezorgdheid van de piloten. Het is belangrijk dat zij een oordeel kunnen vellen over dat punt', aldus Filip Lemberechts. De directie reageerde via een persbericht. Zij heeft het over een voorstel met maatregelen om de regels rond dienst- en rusttijden, en de balans tussen werk- en privéleven te verbeteren. Ook is er een compensatieregeling voor de piloten. 'Het nieuwe voorstel betekent voor de maatschappij een belangrijke investering, zowel financieel als qua werkkracht, en beantwoordt aan de meerderheid van de bekommernissen van de cockpitgemeenschap van Brussels Airlines', voegt de directie nog toe. 'We hopen op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen.'De directie en vakbonden zaten maandagnamiddag sinds 13.00 uur opnieuw om de tafel om te onderhandelen over het loon en de arbeidsomstandigheden van de piloten. Het ging om een cruciale vergadering, want de bonden hadden beloofd de piloten later op de dag een stand van zaken van de onderhandelingen voor te leggen. Er loopt nog altijd een stakingsaanzegging, dus nieuwe acties zijn niet uitgesloten als de piloten de vooruitgang onvoldoende zouden vinden. De stakingsaanzegging voor de piloten blijft voorlopig van kracht, tot het resultaat van de stemming bekend is. Aan een prognose waagden de vakbondslui zich niet. De onderhandelingen werden de voorbije weken vlot getrokken, nadat ze halfweg mei waren gestrand na twee dagen van staking en twee vruchteloze verzoeningspogingen. Na een afkoelingsperiode werd beslist tot 11 juni in alle luwte te onderhandelen en dan een evaluatie te maken. De bonden waren niet tevreden met wat er maandagmiddag op tafel lag. Dat liet vooral vakbondsvrouw Anita Van Hoof (BBTK) maandag duidelijk blijken voor aanvang van de vergadering op de hoofdzetel van Brussels Airlines in Diegem. 'We zijn zeer sceptisch. Er moet nog grote vooruitgang worden geboekt', zei de vakbondsvrouw. Nochtans waren er eerder meer optimistische dan pessimistische geluiden te horen. 'Twee weken geleden dachten we dat er grote vooruitgang was in de onderhandelingen en we zagen het heel positief', beaamde Van Hoof. Maar de voorstellen die eind vorige week op tafel lagen, gingen volgens haar minder ver dan ten tijde van de vorige consultatie van de piloten (die leidde tot twee stakingsdagen in mei). Ook een interview dat Carsten Spohr, de topman van Lufthansa (de eigenaar van Brussels Airlines) vorige week gaf, werpt volgens de vakbondsvrouw een schaduw op de gesprekken. Spohr zei vorige week onder meer dat Brussels Airlines geen cadeaus moet verwachten als het niet eerst betere financiële resultaten boekt. En dat stakingen niet de juiste manier zijn om die resultaten te verbeteren. Ook Paul Buekenhout (LBC) verwees naar het interview. 'We hebben twee weken constructief gewerkt achter de schermen', verduidelijkte de vakbondsman. 'Het interview van Spohr was in ieder geval niet positief, integendeel', aldus de vakbondsman.