Een maand na de overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen en de pensioenen geïndexeerd met 2 procent, en twee maanden later volgen de weddes in de openbare sector. In januari gingen de uitkeringen en pensioenen ook al eens omhoog met 2 procent, na een overschrijding van de spilindex in december. En in oktober wordt nog een overschrijding verwacht. Met andere woorden: in een jaar tijd zullen de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes drie keer met 2 procent zijn verhoogd. (Belga)

Een maand na de overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen en de pensioenen geïndexeerd met 2 procent, en twee maanden later volgen de weddes in de openbare sector. In januari gingen de uitkeringen en pensioenen ook al eens omhoog met 2 procent, na een overschrijding van de spilindex in december. En in oktober wordt nog een overschrijding verwacht. Met andere woorden: in een jaar tijd zullen de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes drie keer met 2 procent zijn verhoogd. (Belga)