Die werklozen - het gaat om een groep van zowat 5.000 mensen, zogeheten MMPP's - vielen tot nu toe soms tussen twee stoelen: ze dreigden uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen. Binnen het nieuwe statuut zullen ze kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering, indien ze positief meewerken met de bemiddelingsdiensten in de zoektocht naar een passende job of opleiding. Het statuut wordt toegekend voor een duur van twee jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening. Het nieuwe statuut wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2019 en zal ten volle uitwerking hebben vanaf 1 januari 2020. (Belga)

Die werklozen - het gaat om een groep van zowat 5.000 mensen, zogeheten MMPP's - vielen tot nu toe soms tussen twee stoelen: ze dreigden uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen. Binnen het nieuwe statuut zullen ze kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering, indien ze positief meewerken met de bemiddelingsdiensten in de zoektocht naar een passende job of opleiding. Het statuut wordt toegekend voor een duur van twee jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening. Het nieuwe statuut wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2019 en zal ten volle uitwerking hebben vanaf 1 januari 2020. (Belga)