De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. De sociale tarieven volgen de marktprijzen. De prijsstijgingen van de sociale tarieven worden wel geplafonneerd. De CREG legt deze tarieven elk kwartaal vast, vroeger gebeurde dat pas om de zes maanden. Op die manier worden prijsschommelingen sneller gevolgd. (Belga)

De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. De sociale tarieven volgen de marktprijzen. De prijsstijgingen van de sociale tarieven worden wel geplafonneerd. De CREG legt deze tarieven elk kwartaal vast, vroeger gebeurde dat pas om de zes maanden. Op die manier worden prijsschommelingen sneller gevolgd. (Belga)