De vrijstelling voor het betalen van sociale bijdrage bij de eerste aanwerving wordt dus beperkt. Op die manier willen minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke excessief gebruik waarbij heel grote RSZ-verminderingen voor één werknemer worden toegepast, tegengaan. De nieuwe regeling rond die zogenaamde "Plus Plannen" wordt nog verder technisch en juridisch verfijnd zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden en duidelijke regels zorgen voor een meer correcte toepassing. (Belga)

De vrijstelling voor het betalen van sociale bijdrage bij de eerste aanwerving wordt dus beperkt. Op die manier willen minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke excessief gebruik waarbij heel grote RSZ-verminderingen voor één werknemer worden toegepast, tegengaan. De nieuwe regeling rond die zogenaamde "Plus Plannen" wordt nog verder technisch en juridisch verfijnd zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden en duidelijke regels zorgen voor een meer correcte toepassing. (Belga)