De sociale partners erkennen de noodzaak tot ingrijpende maatregelen voor de volksgezondheid en ondersteunen die, klinkt het in een persbericht. Zonder zouden de gevolgen op verschillende vlakken nog groter zijn. Werkgeversorganisaties en vakbonden roepen daarbij op tot solidariteit, burgerzin en het nauwgezet opvolgen van de aanbevelingen en maatregelen. Ongepast gedrag en misbruik veroordelen ze "krachtdadig". Wie niet besmet is, moet maximaal aan het werk blijven en daarbij nauwgezet de hygiënische voorschriften volgen. "Werkgevers van hun kant worden opgeroepen om in overleg en waar mogelijk te voorzien in aangepaste werkvormen (telewerk, glijdende uren ...)." Werknemers die denken dat ze besmet zouden zijn, moeten de huisdokter telefonisch contacteren en de nodige instructies opvolgen. Volgens de sociale partners is dagelijkse monitoring noodzakelijk. Daarom zullen ze regelmatig overleg plegen via de Nationale Arbeidsraad en de verschillende instellingen uit de sociale zekerheid, om "eventuele onduidelijkheden op het terrein snel weg te werken". De besliste regeringsmaatregelen moeten zo efficiënt, effectief en met de rechtszekerheid voor iedereen toegepast worden. De G10 blijven ook in nauw contact staan met de federale regering. De sociale partners bedanken ook alle diensten, het verzorgende personeel in het bijzonder, die betrokken zijn bij de crisisbestrijding. (Belga)

De sociale partners erkennen de noodzaak tot ingrijpende maatregelen voor de volksgezondheid en ondersteunen die, klinkt het in een persbericht. Zonder zouden de gevolgen op verschillende vlakken nog groter zijn. Werkgeversorganisaties en vakbonden roepen daarbij op tot solidariteit, burgerzin en het nauwgezet opvolgen van de aanbevelingen en maatregelen. Ongepast gedrag en misbruik veroordelen ze "krachtdadig". Wie niet besmet is, moet maximaal aan het werk blijven en daarbij nauwgezet de hygiënische voorschriften volgen. "Werkgevers van hun kant worden opgeroepen om in overleg en waar mogelijk te voorzien in aangepaste werkvormen (telewerk, glijdende uren ...)." Werknemers die denken dat ze besmet zouden zijn, moeten de huisdokter telefonisch contacteren en de nodige instructies opvolgen. Volgens de sociale partners is dagelijkse monitoring noodzakelijk. Daarom zullen ze regelmatig overleg plegen via de Nationale Arbeidsraad en de verschillende instellingen uit de sociale zekerheid, om "eventuele onduidelijkheden op het terrein snel weg te werken". De besliste regeringsmaatregelen moeten zo efficiënt, effectief en met de rechtszekerheid voor iedereen toegepast worden. De G10 blijven ook in nauw contact staan met de federale regering. De sociale partners bedanken ook alle diensten, het verzorgende personeel in het bijzonder, die betrokken zijn bij de crisisbestrijding. (Belga)