2016 was enkel voor de tuinbouwsector, en vooral de aardappelteelt, een voorspoediger jaar in vergelijking met vorig jaar. Alle andere sectoren hebben te kampen met ongunstige markt- en/of weersomstandigheden. De FOD Economie merkt wel op dat op het einde van het jaar voor sommige graansoorten, aardappelen, melk en eieren zeer gevoelige prijsstijgingen geregistreerd worden, "hoger dan verwacht tijdens de realisatie van deze voorlopige landbouwrekeningen". (Belga)

2016 was enkel voor de tuinbouwsector, en vooral de aardappelteelt, een voorspoediger jaar in vergelijking met vorig jaar. Alle andere sectoren hebben te kampen met ongunstige markt- en/of weersomstandigheden. De FOD Economie merkt wel op dat op het einde van het jaar voor sommige graansoorten, aardappelen, melk en eieren zeer gevoelige prijsstijgingen geregistreerd worden, "hoger dan verwacht tijdens de realisatie van deze voorlopige landbouwrekeningen". (Belga)