Met de quota wordt volgens de minister het "old boys network" doorbroken. "We zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven", luidde het. VVD en ChristenUnie zagen de quota niet zitten, maar in de Kamer werd wel een meerderheid gevonden toen CDA zich aansloot bij D66, GroenLinks, PvdA en DENK. Ook werkgevers en vakbonden zijn voorstander van de maatregel. Concreet mag het bestuur (raad van commissarissen, red.) van een beursgenoteerde onderneming dat minder dan 30 procent vrouwen telt en waarbij een zitje vrijkomt, deze positie niet door een man laten invullen. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, blijft de stoel leeg. Er bestond al enkele jaren een "streefcijfer" van 30 procent vrouwen, maar dat werd nog onvoldoende gehaald. Van de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voldoen er 58 nog niet aan het streefcijfer. In België geldt al sinds 2011 een quotawet die voorziet in een derde vrouwen in het bestuur van beursgenoteerde bedrijven. Die leidde de afgelopen jaren tot een forse toename van het aantal vrouwen in bestuursraden (van 8,3 procent in 2008 tot 26,8 procent in 2017), maar toch bleken niet alle ondernemingen de corporate governance-code op dit punt na te leven. Vanaf volgend jaar wordt de code nog strenger, met ook meer diversiteit inzake leeftijd en ervaring. (Belga)

Met de quota wordt volgens de minister het "old boys network" doorbroken. "We zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven", luidde het. VVD en ChristenUnie zagen de quota niet zitten, maar in de Kamer werd wel een meerderheid gevonden toen CDA zich aansloot bij D66, GroenLinks, PvdA en DENK. Ook werkgevers en vakbonden zijn voorstander van de maatregel. Concreet mag het bestuur (raad van commissarissen, red.) van een beursgenoteerde onderneming dat minder dan 30 procent vrouwen telt en waarbij een zitje vrijkomt, deze positie niet door een man laten invullen. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, blijft de stoel leeg. Er bestond al enkele jaren een "streefcijfer" van 30 procent vrouwen, maar dat werd nog onvoldoende gehaald. Van de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voldoen er 58 nog niet aan het streefcijfer. In België geldt al sinds 2011 een quotawet die voorziet in een derde vrouwen in het bestuur van beursgenoteerde bedrijven. Die leidde de afgelopen jaren tot een forse toename van het aantal vrouwen in bestuursraden (van 8,3 procent in 2008 tot 26,8 procent in 2017), maar toch bleken niet alle ondernemingen de corporate governance-code op dit punt na te leven. Vanaf volgend jaar wordt de code nog strenger, met ook meer diversiteit inzake leeftijd en ervaring. (Belga)