Sinds begin 2018 moeten bedrijven die 55-plussers betaald thuislaten een boete betalen. De maatregel uit het Zomerakkoord van 2017 moest ertoe bijdragen dat bedrijven meer inspanningen doen om werknemers die dicht bij hun pensioen staan aan boord te houden.

De impact is vooralsnog zeer beperkt, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In het derde kwartaal bleken maar 20 bedrijven de boete te betalen voor samen ongeveer 200 werknemers. De RSZ heeft nog geen definitieve cijfers voor 2018, maar merkt op dat 'de bijdrage wel lijkt toe te nemen'.

Voor bedrijven is het betaald laten thuiszitten van werknemers een almaar populairdere manier om 55-plussers te laten vertrekken. Alternatieven als het brugpensioen, dat officieel werkloosheid met een bedrijfstoeslag heet, zijn een dure zaak geworden.

Bij het betaald laten thuiszitten wordt meestal afgesproken dat werknemers halftijds tijdskrediet opnemen. Het kleine aantal bedrijven dat de boete betaalt, kan een indicatie zijn dat heel wat ondernemingen de boete proberen te ontlopen, aldus De Tijd.

Sinds begin 2018 moeten bedrijven die 55-plussers betaald thuislaten een boete betalen. De maatregel uit het Zomerakkoord van 2017 moest ertoe bijdragen dat bedrijven meer inspanningen doen om werknemers die dicht bij hun pensioen staan aan boord te houden. De impact is vooralsnog zeer beperkt, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In het derde kwartaal bleken maar 20 bedrijven de boete te betalen voor samen ongeveer 200 werknemers. De RSZ heeft nog geen definitieve cijfers voor 2018, maar merkt op dat 'de bijdrage wel lijkt toe te nemen'. Voor bedrijven is het betaald laten thuiszitten van werknemers een almaar populairdere manier om 55-plussers te laten vertrekken. Alternatieven als het brugpensioen, dat officieel werkloosheid met een bedrijfstoeslag heet, zijn een dure zaak geworden. Bij het betaald laten thuiszitten wordt meestal afgesproken dat werknemers halftijds tijdskrediet opnemen. Het kleine aantal bedrijven dat de boete betaalt, kan een indicatie zijn dat heel wat ondernemingen de boete proberen te ontlopen, aldus De Tijd.