De NBB zal dit jaar 600 tot 800 miljoen euro verlies lijden, liet de bank dinsdag nabeurs weten.

Mogelijk houden de verliezen aan tot en met 2027, en lopen ze op tot in totaal 9 miljard euro.

De Nationale Bank had in september al gewaarschuwd voor verliezen dit jaar en de komende jaren. Nu het jaareinde in zicht is, kan de impact voor het lopende boekjaar meer concreet ingeschat worden.

Het uiteindelijke resultaat kan nog afwijken, aldus de NBB, 'in functie van de aan marktwaarde gewaardeerde portefeuilles die de Bank aanhoudt'.

Door het verwachte verlies zullen de financiële buffers die de voorbije jaren werden opgebouwd en nu 7,08 miljard euro bedragen, aan het einde van dit boekjaar voor het eerst moeten worden aangesproken.

Ook de komende jaren wordt er nog verlies verwacht. Op basis van de huidige marktverwachtingen denkt de NBB dat ze tot en met het boekjaar 2027 verlies zal lijden.

'Mocht dergelijk scenario zich materialiseren, wat nogmaals omgeven is met grote onzekerheid, en bij ongewijzigde balanssamenstelling, zou dat leiden tot totale verliezen in een grootteorde van 9 miljard euro over deze periode', klinkt het.

Indien al die verliezen de financiële buffers zouden opsouperen, dan vormt dit geen probleem voor de stabiliteit van de Nationale Bank, zo verzekert die. 'Een centrale bank kan immers, minstens tijdelijk, met een negatieve kapitaalspositie werken.'

ECB-beleid

De verwachte verliezen zijn het gevolg van de recente stijgingen van de beleidsrentes van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt de NBB nog.

'Tegenover de gestegen rentelasten op de deposito's die de kredietinstellingen bij de Bank aanhouden, staan de lage yields waaraan de veelal langlopende effecten in de monetairebeleidsportefeuilles werden verworven', luidt het.

Daags na de aankondiging in september verloor het aandeel van de Nationale Bank ruim een kwart van haar waarde.

De NBB zal dit jaar 600 tot 800 miljoen euro verlies lijden, liet de bank dinsdag nabeurs weten. Mogelijk houden de verliezen aan tot en met 2027, en lopen ze op tot in totaal 9 miljard euro.De Nationale Bank had in september al gewaarschuwd voor verliezen dit jaar en de komende jaren. Nu het jaareinde in zicht is, kan de impact voor het lopende boekjaar meer concreet ingeschat worden. Het uiteindelijke resultaat kan nog afwijken, aldus de NBB, 'in functie van de aan marktwaarde gewaardeerde portefeuilles die de Bank aanhoudt'. Door het verwachte verlies zullen de financiële buffers die de voorbije jaren werden opgebouwd en nu 7,08 miljard euro bedragen, aan het einde van dit boekjaar voor het eerst moeten worden aangesproken. Ook de komende jaren wordt er nog verlies verwacht. Op basis van de huidige marktverwachtingen denkt de NBB dat ze tot en met het boekjaar 2027 verlies zal lijden. 'Mocht dergelijk scenario zich materialiseren, wat nogmaals omgeven is met grote onzekerheid, en bij ongewijzigde balanssamenstelling, zou dat leiden tot totale verliezen in een grootteorde van 9 miljard euro over deze periode', klinkt het. Indien al die verliezen de financiële buffers zouden opsouperen, dan vormt dit geen probleem voor de stabiliteit van de Nationale Bank, zo verzekert die. 'Een centrale bank kan immers, minstens tijdelijk, met een negatieve kapitaalspositie werken.'De verwachte verliezen zijn het gevolg van de recente stijgingen van de beleidsrentes van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt de NBB nog. 'Tegenover de gestegen rentelasten op de deposito's die de kredietinstellingen bij de Bank aanhouden, staan de lage yields waaraan de veelal langlopende effecten in de monetairebeleidsportefeuilles werden verworven', luidt het. Daags na de aankondiging in september verloor het aandeel van de Nationale Bank ruim een kwart van haar waarde.