De Nationale Bank biedt een aantal oudere werknemers een uitstapregeling aan. Die werknemers behouden in dat geval een deel van hun loon (45 à 60 procent bruto). Ze kunnen ook nog twee jaar lang training en outplacement volgen om elders aan de slag te gaan.

De uitstapregeling komt er naar aanleiding van de sluiting van een aantal lokale vestigingen (Luik en Kortrijk) en van de drukkerij. De vestigingen in Luik en Kortrijk gaan in 2018 dicht, omdat de activiteiten van de geldtransporteurs werden gecentraliseerd in Brussel. De drukkerij is niet langer rendabel door een lager volume. In 2020 worden de drukpersen van de Nationale Bank stilgelegd.

Daarmee evolueert de bank van een 'productieomgeving naar een kennisbedrijf', nog versterkt door de toezichthoudende functie op de financiële instellingen, luidt het in het persbericht.

'400 personeelsleden komen in aanmerking'

Medewerkers van de Nationale Bank die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, krijgen daarom de mogelijkheid om hun activiteit bij de NBB stop te zetten. Die biedt hen dan nog twee jaar outplacement aan, 'om in een andere omgeving een activiteit te vinden die beter aansluit bij hun competenties'. De gemiddelde leeftijd bij de Nationale Bank, kaderleden uitgezonderd, bedraagt 53 jaar. Volgens De Tijd komen er bijna 400 personeelsleden in aanmerking voor de uitstapregeling.

De bank zegt geen streefcijfer te hanteren, maar verwacht dat er elk jaar enkele tientallen bedienden zullen intekenen. De kosten worden volledig gedragen door de Nationale Bank.

De uitstapregeling is opmerkelijk, want de NBB meldt in haar jaarverslag dat de Belgen langer moeten werken.

In een reactie aan De Tijd ontkent gouverneur Jan Smets dat de uitstapregeling strijdig is met dat pleidooi. "Ik vind niet dat we het slechte voorbeeld geven. Wat is het alternatief? Mensen hier houden in verdoken werkloosheid en 100 procent betalen om niet actief te zijn? We hebben het maximum gedaan om mensen elders in te schakelen, maar botsen op een grens. Het is geen verplichting, het is een aanbod om actief te blijven buiten de bank. Gedwongen ontslag is niet aan de orde."

Het aanbod loopt van mei 2018 tot eind 2020 en geldt alleen voor operationele medewerkers die een uitvoerende functie uitoefenen.

De Nationale Bank biedt een aantal oudere werknemers een uitstapregeling aan. Die werknemers behouden in dat geval een deel van hun loon (45 à 60 procent bruto). Ze kunnen ook nog twee jaar lang training en outplacement volgen om elders aan de slag te gaan. De uitstapregeling komt er naar aanleiding van de sluiting van een aantal lokale vestigingen (Luik en Kortrijk) en van de drukkerij. De vestigingen in Luik en Kortrijk gaan in 2018 dicht, omdat de activiteiten van de geldtransporteurs werden gecentraliseerd in Brussel. De drukkerij is niet langer rendabel door een lager volume. In 2020 worden de drukpersen van de Nationale Bank stilgelegd.Daarmee evolueert de bank van een 'productieomgeving naar een kennisbedrijf', nog versterkt door de toezichthoudende functie op de financiële instellingen, luidt het in het persbericht. Medewerkers van de Nationale Bank die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, krijgen daarom de mogelijkheid om hun activiteit bij de NBB stop te zetten. Die biedt hen dan nog twee jaar outplacement aan, 'om in een andere omgeving een activiteit te vinden die beter aansluit bij hun competenties'. De gemiddelde leeftijd bij de Nationale Bank, kaderleden uitgezonderd, bedraagt 53 jaar. Volgens De Tijd komen er bijna 400 personeelsleden in aanmerking voor de uitstapregeling. De bank zegt geen streefcijfer te hanteren, maar verwacht dat er elk jaar enkele tientallen bedienden zullen intekenen. De kosten worden volledig gedragen door de Nationale Bank. De uitstapregeling is opmerkelijk, want de NBB meldt in haar jaarverslag dat de Belgen langer moeten werken. In een reactie aan De Tijd ontkent gouverneur Jan Smets dat de uitstapregeling strijdig is met dat pleidooi. "Ik vind niet dat we het slechte voorbeeld geven. Wat is het alternatief? Mensen hier houden in verdoken werkloosheid en 100 procent betalen om niet actief te zijn? We hebben het maximum gedaan om mensen elders in te schakelen, maar botsen op een grens. Het is geen verplichting, het is een aanbod om actief te blijven buiten de bank. Gedwongen ontslag is niet aan de orde." Het aanbod loopt van mei 2018 tot eind 2020 en geldt alleen voor operationele medewerkers die een uitvoerende functie uitoefenen.