De sociale inspectie kan alleen overgaan tot dergelijke praktijktests of mystery calls na klachten en indien er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden.

Ze kan dan bijvoorbeeld twee gelijkaardige sollicitaties sturen naar een bedrijf, waarbij alleen de naam verschilt (een 'autochtone' naam en een naam van vreemde afkomst). Ze kan het bedrijf ook contacteren om na te gaan of dat wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen.

De maatregel komt er omdat de werkgelegenheidsgraad van mensen van Belgische oorsprong (71 procent) veel hoger ligt dan die van mensen met een andere Europese afkomst of afkomstig uit het Midden-Oosten (lager dan 35 procent).

De sociale inspectie kan alleen overgaan tot dergelijke praktijktests of mystery calls na klachten en indien er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden.Ze kan dan bijvoorbeeld twee gelijkaardige sollicitaties sturen naar een bedrijf, waarbij alleen de naam verschilt (een 'autochtone' naam en een naam van vreemde afkomst). Ze kan het bedrijf ook contacteren om na te gaan of dat wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen.De maatregel komt er omdat de werkgelegenheidsgraad van mensen van Belgische oorsprong (71 procent) veel hoger ligt dan die van mensen met een andere Europese afkomst of afkomstig uit het Midden-Oosten (lager dan 35 procent).