Vlaanderen telde eind december 228.987 werklozen: 710 of 0,3 procent minder dan vorig jaar. Het is de vijfde maandelijkse daling op rij. De werkloosheid daalt in zowat alle leeftijdscategorieën: bij -25-jarigen (-0,3 procent), bij 25- tot 50-jarigen (-3,0 procent), bij 50- tot 55-jarigen (-3,8 procent) en bij 55- tot 60-jarigen (-4,6 procent). Enkel bij 60-plussers stijgt de werkloosheid sterk (5.560 mensen of +155,4 procent), als gevolg van hun langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Door die sterke stijging bij de laatste groep noteren de 50-plussers globaal 5,2 procent hoger. Zowel de kortdurende (-1,9 procent) als de werkloosheid tussen 1 en 2 jaar (-7,8 procent) daalt sterk. De zeer langdurige werkloosheid (langer dan 2 jaar) stijgt dan weer met 7,8 procent. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "In 2015 tekende de Vlaamse arbeidsmarkt voor een kantelpunt. Na jaren van maandelijkse stijgingen konden in de laatste vijf maanden van 2015 dalingen genoteerd worden. Dat is positief, en een teken dat ons arbeidsmarktbeleid in de juiste richting zit. Maar toch pleit ik ervoor om niet overmoedig te worden en onze inspanningen voort te zetten, zodat we de Vlaamse arbeidsmarkt structureel gezond kunnen maken. Onze focus om de zeer langdurig werkzoekenden via werkervaring aan het werk te krijgen, blijkt ook op basis van de cijfers de juiste te zijn." (Belga)

Vlaanderen telde eind december 228.987 werklozen: 710 of 0,3 procent minder dan vorig jaar. Het is de vijfde maandelijkse daling op rij. De werkloosheid daalt in zowat alle leeftijdscategorieën: bij -25-jarigen (-0,3 procent), bij 25- tot 50-jarigen (-3,0 procent), bij 50- tot 55-jarigen (-3,8 procent) en bij 55- tot 60-jarigen (-4,6 procent). Enkel bij 60-plussers stijgt de werkloosheid sterk (5.560 mensen of +155,4 procent), als gevolg van hun langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Door die sterke stijging bij de laatste groep noteren de 50-plussers globaal 5,2 procent hoger. Zowel de kortdurende (-1,9 procent) als de werkloosheid tussen 1 en 2 jaar (-7,8 procent) daalt sterk. De zeer langdurige werkloosheid (langer dan 2 jaar) stijgt dan weer met 7,8 procent. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "In 2015 tekende de Vlaamse arbeidsmarkt voor een kantelpunt. Na jaren van maandelijkse stijgingen konden in de laatste vijf maanden van 2015 dalingen genoteerd worden. Dat is positief, en een teken dat ons arbeidsmarktbeleid in de juiste richting zit. Maar toch pleit ik ervoor om niet overmoedig te worden en onze inspanningen voort te zetten, zodat we de Vlaamse arbeidsmarkt structureel gezond kunnen maken. Onze focus om de zeer langdurig werkzoekenden via werkervaring aan het werk te krijgen, blijkt ook op basis van de cijfers de juiste te zijn." (Belga)