Een studie van het Europees Parlement heeft aangetoond dat de Europese lidstaten jaarlijks 50 tot 70 miljard euro aan inkomsten mislopen als gevolg van de belastingontwijking door bedrijven. "Dat is meer dan vijf keer het bedrag dat al gespendeerd is aan de vluchtelingencrisis", aldus Moscovici.

De Europees commissaris is van oordeel dat bedrijven te gemakkelijk met hun winsten kunnen schuiven en zo een eerlijke belastingheffing kunnen ontlopen. "Het tarief van de vennootschapsbelasting is doorgaans niet de belangrijkste reden waarom bedrijven binnen de EU met hun winsten schuiven - ondoorzichtige rulings, speciale belastingregimes en achterpoortjes in de nationale wetgeving zijn veel grotere incentives", aldus Moscovici.

Zo raakte begin dit jaar bekend dat in totaal 36 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de Belgische belastingregeling voor overwinst die door de Europese Commissie onwettig is verklaard. Dankzij dat gunstregime bleef in totaal 2 miljard euro winst onbelast.

Nationale tarieven

Moscovici pleit er niet voor de nationale tarieven te harmoniseren, maar wel wil hij met gerichte hervormingen en betere coördinatie tussen de lidstaten de gaten in het net sluiten. "Coördinatie betekent ook niet dat er een minimumtarief wordt ingevoerd, de lidstaten zullen hun tarieven nog steeds vrij kunnen kiezen", benadrukt de commissaris.

Concreet zullen bedrijven belast worden op de winst die ze in elk land maken. Moscovici: "De dagen van bedrijven die de belastingregels misbruiken, zijn geteld". Hij wil ook dat de nationale belastingautoriteiten informatie uitwisselen over de activiteiten van multinationals. "Zo zullen alle lidstaten over cruciale informatie kunnen beschikken om na te gaan of er een risico bestaat dat belastingen worden ontweken en om hun belastingcontroles doelgerichter in te zetten."

De voorstellen van Moscovici gaan nu ter goedkeuring naar de lidstaten, het Europees Parlement moet slechts worden geraadpleegd. De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt verwelkomde de nieuwe initiatieven van de Commissie al, maar wijst net als Moscovici de harmonisering van de belastingtarieven in de verschillende lidstaten af. (Belga/BO)

Een studie van het Europees Parlement heeft aangetoond dat de Europese lidstaten jaarlijks 50 tot 70 miljard euro aan inkomsten mislopen als gevolg van de belastingontwijking door bedrijven. "Dat is meer dan vijf keer het bedrag dat al gespendeerd is aan de vluchtelingencrisis", aldus Moscovici. De Europees commissaris is van oordeel dat bedrijven te gemakkelijk met hun winsten kunnen schuiven en zo een eerlijke belastingheffing kunnen ontlopen. "Het tarief van de vennootschapsbelasting is doorgaans niet de belangrijkste reden waarom bedrijven binnen de EU met hun winsten schuiven - ondoorzichtige rulings, speciale belastingregimes en achterpoortjes in de nationale wetgeving zijn veel grotere incentives", aldus Moscovici. Zo raakte begin dit jaar bekend dat in totaal 36 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de Belgische belastingregeling voor overwinst die door de Europese Commissie onwettig is verklaard. Dankzij dat gunstregime bleef in totaal 2 miljard euro winst onbelast.Moscovici pleit er niet voor de nationale tarieven te harmoniseren, maar wel wil hij met gerichte hervormingen en betere coördinatie tussen de lidstaten de gaten in het net sluiten. "Coördinatie betekent ook niet dat er een minimumtarief wordt ingevoerd, de lidstaten zullen hun tarieven nog steeds vrij kunnen kiezen", benadrukt de commissaris. Concreet zullen bedrijven belast worden op de winst die ze in elk land maken. Moscovici: "De dagen van bedrijven die de belastingregels misbruiken, zijn geteld". Hij wil ook dat de nationale belastingautoriteiten informatie uitwisselen over de activiteiten van multinationals. "Zo zullen alle lidstaten over cruciale informatie kunnen beschikken om na te gaan of er een risico bestaat dat belastingen worden ontweken en om hun belastingcontroles doelgerichter in te zetten." De voorstellen van Moscovici gaan nu ter goedkeuring naar de lidstaten, het Europees Parlement moet slechts worden geraadpleegd. De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt verwelkomde de nieuwe initiatieven van de Commissie al, maar wijst net als Moscovici de harmonisering van de belastingtarieven in de verschillende lidstaten af. (Belga/BO)