Het katholieke onderwijs, de grootste onderwijsspeler, heeft op voorhand geen cijfers. Het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, hielden een bevraging. Het GO! verwacht wel dat heel wat leerkrachten zullen staken. "De meeste scholen geven aan dat ze niet met grote problemen zullen kampen", zegt woordvoerster Nathalie Jennes. Daar zijn er lessen voorzien of is er toezicht. "Er zijn vier scholen die de deuren sluiten omdat er geen toezicht gegarandeerd kan worden. Daar zijn de ouders al op de hoogte gebracht." Voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is de situatie gevarieerd, laat woordvoerster Anne Berkmoes van OVSG weten. "In de meeste scholen gaan de lessen gewoon door, in andere zijn er een beperkt aantal stakers (tussen twee en vijf), wat de werking niet echt in het gedrang brengt. In grotere steden ziet het er wel naar uit dat een aantal scholen gesloten zullen zijn." Hoe dan ook is toezicht voorzien voor de leerlingen van het leerplichtonderwijs en minderjarige leerlingen van academies, klinkt het nog bij OVSG. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld leraars die niet staken en bij grotere schoolbesturen kan ook opvang worden voorzien in een andere vestigingsplaats. "Als geen van deze oplossingen mogelijk is, wordt de school toch gesloten." De woordvoerster wijst er ook op dat de scholen de ouders verplicht moeten informeren. Ook is de impact van de staking van het openbaar vervoer vooraf moeilijk in te schatten. (Belga)

Het katholieke onderwijs, de grootste onderwijsspeler, heeft op voorhand geen cijfers. Het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, hielden een bevraging. Het GO! verwacht wel dat heel wat leerkrachten zullen staken. "De meeste scholen geven aan dat ze niet met grote problemen zullen kampen", zegt woordvoerster Nathalie Jennes. Daar zijn er lessen voorzien of is er toezicht. "Er zijn vier scholen die de deuren sluiten omdat er geen toezicht gegarandeerd kan worden. Daar zijn de ouders al op de hoogte gebracht." Voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is de situatie gevarieerd, laat woordvoerster Anne Berkmoes van OVSG weten. "In de meeste scholen gaan de lessen gewoon door, in andere zijn er een beperkt aantal stakers (tussen twee en vijf), wat de werking niet echt in het gedrang brengt. In grotere steden ziet het er wel naar uit dat een aantal scholen gesloten zullen zijn." Hoe dan ook is toezicht voorzien voor de leerlingen van het leerplichtonderwijs en minderjarige leerlingen van academies, klinkt het nog bij OVSG. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld leraars die niet staken en bij grotere schoolbesturen kan ook opvang worden voorzien in een andere vestigingsplaats. "Als geen van deze oplossingen mogelijk is, wordt de school toch gesloten." De woordvoerster wijst er ook op dat de scholen de ouders verplicht moeten informeren. Ook is de impact van de staking van het openbaar vervoer vooraf moeilijk in te schatten. (Belga)