Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader. Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor zestig jaar. De huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen dan weer. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar. Morgen zal - wat het overheidspersoneel betreft - voor het eerst officieel over het voorontwerp van wet worden onderhandeld. Dat overleg vindt plaats in het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren. Op de agenda, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten, allerlei technische uitklaringen maar ook de beruchte lijst. ACV wil duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt. "We willen geen kat in een zak kopen", waarschuwt Hamelinck. De vakbond wil zoveel mogelijk beroepsgroepen laten erkennen. Onder meer voor het onderwijs, wil de vakbond "zo ver mogelijk gaan". (Belga)

Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader. Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor zestig jaar. De huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen dan weer. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar. Morgen zal - wat het overheidspersoneel betreft - voor het eerst officieel over het voorontwerp van wet worden onderhandeld. Dat overleg vindt plaats in het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren. Op de agenda, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten, allerlei technische uitklaringen maar ook de beruchte lijst. ACV wil duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt. "We willen geen kat in een zak kopen", waarschuwt Hamelinck. De vakbond wil zoveel mogelijk beroepsgroepen laten erkennen. Onder meer voor het onderwijs, wil de vakbond "zo ver mogelijk gaan". (Belga)