Ook over de gasprijs en de schuld die Moldavië nog aan Gazprom moet betalen, werd een akkoord bereikt. Volgens Gazprom is er sprake van "voordelige voorwaarden voor beide partijen". Precieze details werden niet bekendgemaakt. Het vorige contract tussen het verarmde land en Gazprom liep eind september af, maar werd in extremis nog met een maand verlengd. Recent kwam het nog tot een openlijk dispuut. Moldavië klaagde over een te hoge gasprijs, terwijl Rusland de openstaande schuld ten belope van meer dan 700 miljoen dollar (605,48 miljoen euro) terugeiste. De Moldavische regering had wegens een tekort aan gas recent nog de noodtoestand uitgeroepen. De vrees was dan ook dat het land, dat afhankelijk is van Russische gasleveringen, een barre winter tegemoet ging. (Belga)

Ook over de gasprijs en de schuld die Moldavië nog aan Gazprom moet betalen, werd een akkoord bereikt. Volgens Gazprom is er sprake van "voordelige voorwaarden voor beide partijen". Precieze details werden niet bekendgemaakt. Het vorige contract tussen het verarmde land en Gazprom liep eind september af, maar werd in extremis nog met een maand verlengd. Recent kwam het nog tot een openlijk dispuut. Moldavië klaagde over een te hoge gasprijs, terwijl Rusland de openstaande schuld ten belope van meer dan 700 miljoen dollar (605,48 miljoen euro) terugeiste. De Moldavische regering had wegens een tekort aan gas recent nog de noodtoestand uitgeroepen. De vrees was dan ook dat het land, dat afhankelijk is van Russische gasleveringen, een barre winter tegemoet ging. (Belga)