Het ABVV vindt dat met het 'Zomerakkoord' van de regering-Michel "het antisociale beleid in een hogere versnelling komt". De vakbond wil "bij voorkeur samen met de andere vakbonden en burgerbewegingen" druk zetten om regering en parlement tot grondige bijsturingen aan te zetten. "Ook de werkgevers zullen we voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, want zij geven het sociaal overleg te weinig kansen", aldus ABVV in een mededeling. Hoe de acties er concreet zullen uitzien, is niet meteen duidelijk. Ze zullen toegespitst worden op enkele thema's: sterke openbare diensten en waardige pensioenen in de publieke en privésector, meer sociale bescherming en een sociaal Europa, rechtvaardige fiscaliteit en meer koopkracht. Wel al concreet is de actiedag van ACOD, de afdeling van de socialistische bond voor de openbare diensten. Voor 10 oktober kondigde ACOD onder meer al stakingen aan bij het openbaar vervoer, bpost, de verschillende administraties, de VRT en de loodsen. Het federaal comité van ABVV spreekt nu zijn solidariteit uit met dat initiatief. Werknemers uit de privé "zullen hun solidariteit kunnen betuigen", luidt het. "Dit kan gaan van concentraties op betekenisvolle plaatsen tot werkonderbrekingen met personeelsvergaderingen." (Belga)

Het ABVV vindt dat met het 'Zomerakkoord' van de regering-Michel "het antisociale beleid in een hogere versnelling komt". De vakbond wil "bij voorkeur samen met de andere vakbonden en burgerbewegingen" druk zetten om regering en parlement tot grondige bijsturingen aan te zetten. "Ook de werkgevers zullen we voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, want zij geven het sociaal overleg te weinig kansen", aldus ABVV in een mededeling. Hoe de acties er concreet zullen uitzien, is niet meteen duidelijk. Ze zullen toegespitst worden op enkele thema's: sterke openbare diensten en waardige pensioenen in de publieke en privésector, meer sociale bescherming en een sociaal Europa, rechtvaardige fiscaliteit en meer koopkracht. Wel al concreet is de actiedag van ACOD, de afdeling van de socialistische bond voor de openbare diensten. Voor 10 oktober kondigde ACOD onder meer al stakingen aan bij het openbaar vervoer, bpost, de verschillende administraties, de VRT en de loodsen. Het federaal comité van ABVV spreekt nu zijn solidariteit uit met dat initiatief. Werknemers uit de privé "zullen hun solidariteit kunnen betuigen", luidt het. "Dit kan gaan van concentraties op betekenisvolle plaatsen tot werkonderbrekingen met personeelsvergaderingen." (Belga)