Na afloop van de algemene vergadering gaf de nieuwe CEO van Dexia, de Belg Pierre Crevits, een stand van zaken. Hij gaf toe dat de restbank dit jaar rekening houdt met een hoger verlies. De volatiliteit op de financiële markten maakt het moeilijk om snel activa te verkopen. Bovendien moeten die verkopen nu vaak gebeuren tegen een lagere reële waarde, waardoor de verliezen groter zijn.

Dexia bouwt al enkele jaren met succes de risico's op zijn balans af door activa te verkopen. In vergelijking met 2015 werd de balans gehalveerd tot 120 miljard euro eind 2019. De portefeuille commerciële kredieten werd vorig jaar teruggebracht tot 49 miljard euro. De keerzijde van de medaille is dat die verkopen met verlies gebeuren. Daardoor ging de restbank vorig jaar voor 898 miljoen euro in het rood.

Vorig jaar stemde de raad van bestuur ermee in om nog eens 13 miljard euro activa te verkopen tegen eind 2021. Daarvan was einde maart 2020 al 8,1 miljard euro gerealiseerd. Sindsdien is de coronacrisis uitgebroken en is het voor Dexia moeilijker geworden om activa te verkopen zonder zijn solvabiliteit aan te tasten.

Meer ademruimte

CFO Véronique Hugues wees erop dat de kapitaalbuffer van Dexia voorlopig niet aangetast is. De verwachte verliezen zullen wel degelijk kapitaal van de bank opslorpen, maar ze verminderen ook de risico's en dus de kapitaalvereisten. Bovendien worden de verliezen gecompenseerd door de tijdelijke verlichting van de solvabiliteitsverplichtingen door de ECB en het afschaffen van de contracyclische kapitaalbuffer. Deze maatregelen passen in de aanpak van de coronacrisis om de banken meer ademruimte te geven.

Door de versoepeling voldoet Dexia voortaan met 11,25 procent eigen vermogen aan de wettelijke verplichtingen (dat was tot hiertoe 14,25 procent). Met een kapitaalratio van 27,2 procent eind vorig jaar bleef Dexia daar ver boven. Als de verliezen in 2020 de kapitaalratio van de restbank met 3 procentpunten zouden drukken, blijft het kapitaaloverschot dus even groot als voorheen, beklemtoonde Hugues. Daarbij dient wel opgemerkt dat de versoepeling van de solvabiliteitsvereisten slechts tijdelijk is.

Over de hoogte van eventuele provisies voor kredietverliezen kon Hugues zich nog niet uitspreken. Ze wees erop dat de restbank vooral blootgesteld is aan projectfinanciering en overheidsschuld. Voorlopig zijn die sectoren niet zwaar getroffen door de coronacrisis. Maar Dexia heeft nog altijd een grote blootstelling aan Italië en het Verenigd Koninkrijk, en het blijft uitkijken hoe deze landen zich door de crisis worstelen.

Dexia had eind vorig jaar 60,5 miljard euro gewaarborgde schuld uitstaan. Daarvan garandeert de Belgische staat 31,1 miljard. Vanaf 2022 wordt een nieuwe tienjarige waarborgregeling van kracht, met een plafond van 75 miljard euro. Daarvan zal België 53 procent voor zijn rekening nemen en Frankrijk 47 procent.

Na afloop van de algemene vergadering gaf de nieuwe CEO van Dexia, de Belg Pierre Crevits, een stand van zaken. Hij gaf toe dat de restbank dit jaar rekening houdt met een hoger verlies. De volatiliteit op de financiële markten maakt het moeilijk om snel activa te verkopen. Bovendien moeten die verkopen nu vaak gebeuren tegen een lagere reële waarde, waardoor de verliezen groter zijn.Dexia bouwt al enkele jaren met succes de risico's op zijn balans af door activa te verkopen. In vergelijking met 2015 werd de balans gehalveerd tot 120 miljard euro eind 2019. De portefeuille commerciële kredieten werd vorig jaar teruggebracht tot 49 miljard euro. De keerzijde van de medaille is dat die verkopen met verlies gebeuren. Daardoor ging de restbank vorig jaar voor 898 miljoen euro in het rood.Vorig jaar stemde de raad van bestuur ermee in om nog eens 13 miljard euro activa te verkopen tegen eind 2021. Daarvan was einde maart 2020 al 8,1 miljard euro gerealiseerd. Sindsdien is de coronacrisis uitgebroken en is het voor Dexia moeilijker geworden om activa te verkopen zonder zijn solvabiliteit aan te tasten.CFO Véronique Hugues wees erop dat de kapitaalbuffer van Dexia voorlopig niet aangetast is. De verwachte verliezen zullen wel degelijk kapitaal van de bank opslorpen, maar ze verminderen ook de risico's en dus de kapitaalvereisten. Bovendien worden de verliezen gecompenseerd door de tijdelijke verlichting van de solvabiliteitsverplichtingen door de ECB en het afschaffen van de contracyclische kapitaalbuffer. Deze maatregelen passen in de aanpak van de coronacrisis om de banken meer ademruimte te geven.Door de versoepeling voldoet Dexia voortaan met 11,25 procent eigen vermogen aan de wettelijke verplichtingen (dat was tot hiertoe 14,25 procent). Met een kapitaalratio van 27,2 procent eind vorig jaar bleef Dexia daar ver boven. Als de verliezen in 2020 de kapitaalratio van de restbank met 3 procentpunten zouden drukken, blijft het kapitaaloverschot dus even groot als voorheen, beklemtoonde Hugues. Daarbij dient wel opgemerkt dat de versoepeling van de solvabiliteitsvereisten slechts tijdelijk is.Over de hoogte van eventuele provisies voor kredietverliezen kon Hugues zich nog niet uitspreken. Ze wees erop dat de restbank vooral blootgesteld is aan projectfinanciering en overheidsschuld. Voorlopig zijn die sectoren niet zwaar getroffen door de coronacrisis. Maar Dexia heeft nog altijd een grote blootstelling aan Italië en het Verenigd Koninkrijk, en het blijft uitkijken hoe deze landen zich door de crisis worstelen.Dexia had eind vorig jaar 60,5 miljard euro gewaarborgde schuld uitstaan. Daarvan garandeert de Belgische staat 31,1 miljard. Vanaf 2022 wordt een nieuwe tienjarige waarborgregeling van kracht, met een plafond van 75 miljard euro. Daarvan zal België 53 procent voor zijn rekening nemen en Frankrijk 47 procent.