In het contract is bepaald dat bpost elke weekdag voor 7 uur en in het weekend voor 8 uur de kranten moet verdelen in het hele land. Voor de tijdschriften geldt een aparte concessie, die ook is verlengd door de ministerraad. Het huidige contract liep tot eind 2020, met de verlenging mag bpost deze publieke opdracht dus voortzetten tot eind 2022, bevestigt de woordvoerster. Financiële details over de vergoeding die het bedrijf hiervoor ontvangt, wilde ze niet kwijt. Maar in het verleden circuleerde een bedrag van 170 miljoen euro per jaar. Over het contract rond de persconcessies was er begin dit jaar nog commotie. Onder meer de dagbladhandelaars en digitale media hadden kritiek op deze "oneerlijke concurrentie". De Vlaams Federatie van Persverkopers stapte zelfs naar het Europees Hof van Justitie. Minister van Werk Peeters was bereid het debat te openen en vroeg een advies over de kwestie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waar de sociale partners in zetelen. Het orgaan stelde voor om het contract tijdelijk te verlengen met twee jaar, wat nu dus gebeurd is. Op die manier zou er voldoende tijd moeten zijn om een nieuwe procedure op te starten. (Belga)

In het contract is bepaald dat bpost elke weekdag voor 7 uur en in het weekend voor 8 uur de kranten moet verdelen in het hele land. Voor de tijdschriften geldt een aparte concessie, die ook is verlengd door de ministerraad. Het huidige contract liep tot eind 2020, met de verlenging mag bpost deze publieke opdracht dus voortzetten tot eind 2022, bevestigt de woordvoerster. Financiële details over de vergoeding die het bedrijf hiervoor ontvangt, wilde ze niet kwijt. Maar in het verleden circuleerde een bedrag van 170 miljoen euro per jaar. Over het contract rond de persconcessies was er begin dit jaar nog commotie. Onder meer de dagbladhandelaars en digitale media hadden kritiek op deze "oneerlijke concurrentie". De Vlaams Federatie van Persverkopers stapte zelfs naar het Europees Hof van Justitie. Minister van Werk Peeters was bereid het debat te openen en vroeg een advies over de kwestie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waar de sociale partners in zetelen. Het orgaan stelde voor om het contract tijdelijk te verlengen met twee jaar, wat nu dus gebeurd is. Op die manier zou er voldoende tijd moeten zijn om een nieuwe procedure op te starten. (Belga)