Het was het eerste "zichtbare overleg" tussen de minister en de spoorbonden over de kwestie, zegt Koen Peumans, de woordvoerder van Bacquelaine. De federale regering wil de minimumpensioenleeftijd van het rijdend NMBS-personeel, dat nu nog van een bijzonder stelsel geniet, geleidelijk optrekken van de huidige 55 jaar naar 63 jaar in 2030. De minimumloopbaan zal tegen dan minstens 42 jaar moeten bedragen. De vakbonden bevestigen een aantal verduidelijkingen te hebben gekregen over de plannen. Zo zal het afschaffen van de preferentiële regimes gesynchroniseerd verlopen met de invoering van maatregelen voor mensen in zware beroepen, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor. "De afschaffing van de bijzondere stelsels zal in geen geval plaatsvinden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen die de zware beroepen in acht nemen voor de bepaling van de pensioenrechten", klinkt dat in een persbericht van Bacquelaine. Luc Piens van ACV-Transcom voegt toe dat er ook overgangsmaatregelen zullen zijn voor mensen die nu dicht bij hun pensioen staan. Mensen met een zwaar beroep zullen nog altijd vervroegd met pensioen kunnen. De criteria voor zware beroepen liggen vast, maar binnen het Nationaal Pensioencomité wordt nog onderhandeld over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. "Als treinbestuurders en rollend personeel niet in die categorie vallen, dan weet ik niet wie wel", rekent Sempels erop dat de betrokken NMBS-werknemers ook na de hervorming vervroegd met pensioen zullen kunnen gaan. De criteria voor zware beroepen zijn: fysiek zware arbeid, belastende werkorganisatie (bijvoorbeeld ploegenarbeid), verhoogde veiligheidsrisico's of nog belasting van mentale of emotionele aard. Zowel ACOD Spoor als ACV-Transcom zit donderdag intern samen om het gesprek met Bacquelaine te evalueren. Ook het bijzondere pensioenstels van militairen zal worden afgeschaft. (Belga)

Het was het eerste "zichtbare overleg" tussen de minister en de spoorbonden over de kwestie, zegt Koen Peumans, de woordvoerder van Bacquelaine. De federale regering wil de minimumpensioenleeftijd van het rijdend NMBS-personeel, dat nu nog van een bijzonder stelsel geniet, geleidelijk optrekken van de huidige 55 jaar naar 63 jaar in 2030. De minimumloopbaan zal tegen dan minstens 42 jaar moeten bedragen. De vakbonden bevestigen een aantal verduidelijkingen te hebben gekregen over de plannen. Zo zal het afschaffen van de preferentiële regimes gesynchroniseerd verlopen met de invoering van maatregelen voor mensen in zware beroepen, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor. "De afschaffing van de bijzondere stelsels zal in geen geval plaatsvinden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen die de zware beroepen in acht nemen voor de bepaling van de pensioenrechten", klinkt dat in een persbericht van Bacquelaine. Luc Piens van ACV-Transcom voegt toe dat er ook overgangsmaatregelen zullen zijn voor mensen die nu dicht bij hun pensioen staan. Mensen met een zwaar beroep zullen nog altijd vervroegd met pensioen kunnen. De criteria voor zware beroepen liggen vast, maar binnen het Nationaal Pensioencomité wordt nog onderhandeld over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. "Als treinbestuurders en rollend personeel niet in die categorie vallen, dan weet ik niet wie wel", rekent Sempels erop dat de betrokken NMBS-werknemers ook na de hervorming vervroegd met pensioen zullen kunnen gaan. De criteria voor zware beroepen zijn: fysiek zware arbeid, belastende werkorganisatie (bijvoorbeeld ploegenarbeid), verhoogde veiligheidsrisico's of nog belasting van mentale of emotionele aard. Zowel ACOD Spoor als ACV-Transcom zit donderdag intern samen om het gesprek met Bacquelaine te evalueren. Ook het bijzondere pensioenstels van militairen zal worden afgeschaft. (Belga)