Uit het maandelijkse rapport van de RVA blijkt dat de jongerenwerkloosheid (leeftijdsgroep onder de 25 jaar) op jaarbasis daalde met 6.089 eenheden. Dat zijn er omgerekend 11 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Ook de werkloosheid in de middengroep (25-50 jaar) neemt af, maar bij de 50-plussers blijft de werkloosheid stijgen (+7.757 eenheden of +6,5 procent). "Die stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar begin 2013", aldus de RVA.

Wat de geslachten betreft, is de daling van de officiële werkloosheid opmerkelijker bij de vrouwen (-5.624 eenheden of -2,7 procent) dan bij de mannen (-443 eenheden of -0,2 procent).

En dan de gewesten. Vlaanderen telde in juli 168.172 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen (+1 procent), het Waalse gewest 192.287 werklozen (-3,2 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest 79.157 werklozen (-1,6 procent).

Ook opmerkelijk deze maand is de daling van het aantal tijdelijk werklozen. De RVA noteerde in juli 83.373 tijdelijk werklozen, of een daling op jaarbasis met 16.187 eenheden ( - 16,3 procent). Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste drie maanden bedroeg 117.699 eenheden. Dat zijn er 27.717 minder dan vorig jaar (-19,1 procent).(BO)

Uit het maandelijkse rapport van de RVA blijkt dat de jongerenwerkloosheid (leeftijdsgroep onder de 25 jaar) op jaarbasis daalde met 6.089 eenheden. Dat zijn er omgerekend 11 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.Ook de werkloosheid in de middengroep (25-50 jaar) neemt af, maar bij de 50-plussers blijft de werkloosheid stijgen (+7.757 eenheden of +6,5 procent). "Die stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar begin 2013", aldus de RVA. Wat de geslachten betreft, is de daling van de officiële werkloosheid opmerkelijker bij de vrouwen (-5.624 eenheden of -2,7 procent) dan bij de mannen (-443 eenheden of -0,2 procent).En dan de gewesten. Vlaanderen telde in juli 168.172 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen (+1 procent), het Waalse gewest 192.287 werklozen (-3,2 procent) en het Brussels hoofdstedelijk gewest 79.157 werklozen (-1,6 procent). Ook opmerkelijk deze maand is de daling van het aantal tijdelijk werklozen. De RVA noteerde in juli 83.373 tijdelijk werklozen, of een daling op jaarbasis met 16.187 eenheden ( - 16,3 procent). Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste drie maanden bedroeg 117.699 eenheden. Dat zijn er 27.717 minder dan vorig jaar (-19,1 procent).(BO)