Eind april waren in Wallonië 197.323 werklozen, waarvan 128.224 steuntrekkers en 25.599 jongeren die stage lopen. 30.571 moesten zich inschrijven als werkzoekende en 12.983 schreven zich vrijwillig in als werkzoekende. De niet-werkende werkzoekenden zijn goed voor 12,5 procent van de actieve Waalse bevolking. Tussen eind maart en eind april daalde het aantal werklozen met 1,6 procent, of met 3.188 mensen. In vergelijking met april 2018 is dat aantal gedaald met 0,5 procent, met 956 personen. De belangrijkste daling is er bij werklozen die tussen 25 en 30 jaar oud zijn (-5,5 procent) en de -25-jarigen (-3,2 procent), preciseert de Forem nog. (Belga)

Eind april waren in Wallonië 197.323 werklozen, waarvan 128.224 steuntrekkers en 25.599 jongeren die stage lopen. 30.571 moesten zich inschrijven als werkzoekende en 12.983 schreven zich vrijwillig in als werkzoekende. De niet-werkende werkzoekenden zijn goed voor 12,5 procent van de actieve Waalse bevolking. Tussen eind maart en eind april daalde het aantal werklozen met 1,6 procent, of met 3.188 mensen. In vergelijking met april 2018 is dat aantal gedaald met 0,5 procent, met 956 personen. De belangrijkste daling is er bij werklozen die tussen 25 en 30 jaar oud zijn (-5,5 procent) en de -25-jarigen (-3,2 procent), preciseert de Forem nog. (Belga)