De mededingingsautoriteit opende een onderzoek nadat ze eind 2015 waarschuwingen had gekregen over de "verfransing" van Spaanse wijnen. Dat onderzoek is nu afgerond, en uit de resultaten blijkt dat meer dan 70.000 hectoliter wijn onder een vals label werd verkocht. Dat is het equivalent van 10 miljoen flessen rosé. In 2016 en 2017 werden in totaal 743 etablissementen gecontroleerd. "In 2016 was 22 procent van de zaken niet conform, in 2017 was dat 15 procent. De schendingen gingen van verwarrende presentatie tot verfransing", zo meldt DGCCRF. Zo werd op flessen een Franse lelie, een Frans lintje of de opschriften "Produced in France" of "Embouteillé en France" getoond, terwijl op de achterkant van de fles nog, zij het slecht leesbaar, "Vin d'Espagne" of "Vin de la communauté européenne" stond. In 2.414 cafés, restaurants en hotels werd bovendien nagegaan van waar de wijnen afkomstig zijn die op de kaart staan. Daar ontdekten de onderzoekers schendingen als "het niet vermelden van de afkomst van de wijn op de wijnkaart of het gebruik van Frans klinkende commerciële namen om verwarring te creëren, maar ook de bewuste verfransing van Spaanse wijnen", klinkt het. Toen gevallen van fraude werden ontdekt, werden nalevingsbevelen of processen-verbaal uitgeschreven, of juridische procedures opgestart voor fraude. Volgens de secretaris-generaal van het landbouwsyndicaat FNSEA, gebeuren de praktijken om de prijzen op te krikken. "Spaanse rosé in vrac werd in 2016 verkocht aan ongeveer 0,35 euro per liter, bij Franse wijn was dat gemiddeld 0,85 euro, dat is gewoon een verdubbeling." De vakbondsman, zelf een wijnbouwer, vraagt aan de overheid om een duidelijker etiketteringsysteem in te voeren. (Belga)

De mededingingsautoriteit opende een onderzoek nadat ze eind 2015 waarschuwingen had gekregen over de "verfransing" van Spaanse wijnen. Dat onderzoek is nu afgerond, en uit de resultaten blijkt dat meer dan 70.000 hectoliter wijn onder een vals label werd verkocht. Dat is het equivalent van 10 miljoen flessen rosé. In 2016 en 2017 werden in totaal 743 etablissementen gecontroleerd. "In 2016 was 22 procent van de zaken niet conform, in 2017 was dat 15 procent. De schendingen gingen van verwarrende presentatie tot verfransing", zo meldt DGCCRF. Zo werd op flessen een Franse lelie, een Frans lintje of de opschriften "Produced in France" of "Embouteillé en France" getoond, terwijl op de achterkant van de fles nog, zij het slecht leesbaar, "Vin d'Espagne" of "Vin de la communauté européenne" stond. In 2.414 cafés, restaurants en hotels werd bovendien nagegaan van waar de wijnen afkomstig zijn die op de kaart staan. Daar ontdekten de onderzoekers schendingen als "het niet vermelden van de afkomst van de wijn op de wijnkaart of het gebruik van Frans klinkende commerciële namen om verwarring te creëren, maar ook de bewuste verfransing van Spaanse wijnen", klinkt het. Toen gevallen van fraude werden ontdekt, werden nalevingsbevelen of processen-verbaal uitgeschreven, of juridische procedures opgestart voor fraude. Volgens de secretaris-generaal van het landbouwsyndicaat FNSEA, gebeuren de praktijken om de prijzen op te krikken. "Spaanse rosé in vrac werd in 2016 verkocht aan ongeveer 0,35 euro per liter, bij Franse wijn was dat gemiddeld 0,85 euro, dat is gewoon een verdubbeling." De vakbondsman, zelf een wijnbouwer, vraagt aan de overheid om een duidelijker etiketteringsysteem in te voeren. (Belga)