Dat heet een vertrek door de grote poort. Nadat hij vier jaar aan het hoofd van Orange Belgium heeft gestaan, werd Michaël Trabbia opgeroepen om een hogere functie in de Franse groep op zich te nemen. Op 1 september wordt hij lid van het directiecomité van Orange, een telecomgigant die in 26 landen aanwezig is en 148.000 mensen in dienst heeft. Als chief technology and innovation officer wordt hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de telecomnetwerken van morgen en zal hij leiding geven aan meer dan 6000 mensen.
...

Dat heet een vertrek door de grote poort. Nadat hij vier jaar aan het hoofd van Orange Belgium heeft gestaan, werd Michaël Trabbia opgeroepen om een hogere functie in de Franse groep op zich te nemen. Op 1 september wordt hij lid van het directiecomité van Orange, een telecomgigant die in 26 landen aanwezig is en 148.000 mensen in dienst heeft. Als chief technology and innovation officer wordt hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de telecomnetwerken van morgen en zal hij leiding geven aan meer dan 6000 mensen. MICHAËL TRABBIA. "We hebben alles gedaan wat we konden. Deze crisis heeft ons laten zien dat zekerheden heel snel kunnen verdwijnen. Wendbaarheid is heel belangrijk. We moesten ons snel aanpassen aan situaties die niemand had verwacht. Bijna alle teams werkten van thuis, terwijl de continuïteit van de dienstverlening behouden bleef. Dat is van fundamenteel belang voor ons bedrijf, maar het is ook onze verantwoordelijkheid voor het land en de economie. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn geweest zonder connectiviteit?" TRABBIA. "Het verkeer is overhoop gehaald. De mobiele stem is geëxplodeerd, of het nu gaat om privégesprekken of om zakelijke conferentiegesprekken. Soms zagen we een verdubbeling van het gebruikelijke aantal gesprekken. Aan het begin van de lockdown hadden we verzadigingsproblemen." TRABBIA. "De telefoontjes van sommige klanten kwamen niet door, maar de teams zijn snel tussenbeide gekomen. De banden tussen de operatoren, die het mogelijk maken een oproep te doen van de ene operator naar de andere, stonden onder druk. We hebben die verbindingen samen met de andere operatoren snel uitgebreid en kregen de situatie weer onder controle. Dat was voor telefoongesprekken. Voor mobiele data hield het netwerk perfect stand." TRABBIA. "Als videoconferencing, videostreaming en afstandsonderwijs simultaan gebeuren, wordt de thuisverbinding erg belast. We hebben de interconnectieverbindingen uitgebreid. We hebben ook geprofiteerd van de tussenkomst van spelers zoals Netflix, die de kwaliteit van hun signaal hebben verlaagd, waardoor het bandbreedteverbruik is afgenomen." TRABBIA. "Integendeel, het was een belangrijke factor voor de aanpassing van de maatregelen van de overheid. De crisissituatie werd enigszins blindelings beheerd. De taskforce heeft het mogelijk gemaakt de impact van de inperkingsmaatregelen op de verplaatsingen van de Belgen nauwkeurig te meten. Het bleek dat grote verplaatsingen bijna waren verdwenen en andere sterk waren afgenomen, waaruit kon worden afgeleid er geen behoefte was aan strengere maatregelen." TRABBIA. "Onze winkels zijn al twee maanden gesloten. Het internationale reizen is bijna gestopt, wat een effect heeft op de roaming. Er is ook een gevolg voor de sms'en dat we niet hadden voorzien. Klassieke berichten zoals 'ik ben er over vijf minuten' zijn sterk gedaald. We worden wel getroffen, maar veel minder dan andere sectoren. Uiteindelijk verwachten we een gematigd effect op onze omzet en een beperkt effect op onze marges. We kunnen dat aan." TRABBIA. "Het is interessant. Onze groep lanceerde Orange Bank in Frankrijk en Spanje. We geloven daarin." TRABBIA. "Het is een succes. Orange Bank heeft honderdduizenden klanten. Het is de snelst groeiende neobank. En er is potentieel om nog verder te gaan." TRABBIA. "Er is veel synergie mogelijk tussen een telecomoperator en een bank. We hebben een distributienetwerk met winkels dat het mogelijk maakt bankdiensten aan te bieden. Als het om ons geld gaat, gaan we graag naar iemand om de hoek als we een probleem hebben. Vertrouwen is een troef van een lokale telecomoperator. We hebben ook gegevens, zoals de betalingsgeschiedenis, die interessant zijn voor bancaire diensten. We kennen onze klanten, we weten of ze hun rekeningen op tijd betalen. Die gegevens zijn heel waardevol." TRABBIA. "Ik ben erg trots op het werk van de Orange-teams. We hebben Orange als de dappere uitdager op de markt gepositioneerd. Wij doen de dingen anders dan onze concurrenten." TRABBIA. "Orange is de operator die meer geeft, zonder de prijzen te verhogen. We hebben dat beleid vier jaar lang gevolgd, terwijl het op de Belgische markt de gewoonte was de prijzen elk jaar op te trekken. Op de markt van de vaste telefonie hebben we het duopolie doorbroken (Proximus enerzijds, de kabelexploitanten VOO en Telenet anderzijds, nvdr). Dat duopolie was twintig jaar oud. Vandaag is Orange een gevestigde langetermijnspeler." TRABBIA. "Sinds mijn komst vier jaar geleden hebben we elk kwartaal 15.000 tot 20.000 extra klanten aangetrokken. We hebben een marktaandeel van 7 procent en we zullen onze doelstelling van 10 procent in twaalf tot achttien maanden bereiken." TRABBIA. "De winstgevendheid is verbeterd. Sinds de lancering hebben we een gecumuleerd verlies van 200 miljoen euro geleden. Over de bedrijfskasstroom zijn we positief. Maar onze marge is nog niet voldoende om de installatiekosten van onze klanten te betalen." TRABBIA. "Er zijn enorme vorderingen gemaakt. We hebben een geleidelijke verlaging van de groothandelsprijs verkregen, die aan de kabelexploitanten wordt betaald voor het gebruik van hun infrastructuur. Maar de toezichthouder is niet tot het uiterste gegaan. De tarieven die we vandaag en morgen betalen, zijn nog altijd veel hoger dan de reële kosten van de kabelexploitanten." TRABBIA. "Ik hoop dat het zover niet komt. Maar met de huidige regelgeving kunnen we prijsstijgingen niet uitsluiten." TRABBIA. "Ik heb het vanaf het begin gezegd: er is geen businesscase voor een vierde operator in België. Geen enkele nieuwe speler heeft interesse getoond. Dat is te wijten aan de competitieve evolutie van de mobiele markt: het dataverbruik is geëxplodeerd en de prijzen zijn niet gestegen." TRABBIA. "We hebben een kort geding aangespannen en we verwachten de beslissing tegen het einde van de maand" (de rechter heeft die verkoop intussen opgeschort, nvdr). TRABBIA. "Iedereen weet dat we een bod hebben gedaan. We zijn enorm geschokt door de manier waarop het voormalige management van Nethys zijn zaken heeft geregeld. Het ging niet alleen om VOO, er waren nog problemen. Ik ben blij dat de Waalse regering en Enodia (de intercommunale boven Nethys, het vroegere Publifin, nvdr) krachtig hebben ingegrepen." TRABBIA. "Het is onze verantwoordelijkheid de voordelen van 5G uit te leggen. Helaas worden technologie en vooruitgang niet meer noodzakelijkerwijs als positieve elementen gezien. En ik heb het dan niet alleen over 5G. Terwijl we ons midden in een gezondheidscrisis bevinden, wint de antivaccinatiebeweging aan sterkte." TRABBIA. "Ik heb het belang van 5G light nooit begrepen, behalve dat het Proximus de mogelijkheid biedt een 5G-logo te gebruiken. Het is een beetje beperkt. We moeten uitleggen dat 5G noodzakelijk is voor bedrijven en particulieren. "Tijdens de lockdown hebben we allemaal gezien dat connectiviteit essentieel is. Volgend jaar zal het netwerk verzadigd zijn. Elk jaar neemt het verkeer op onze mobiele netwerken met 50 tot 60 procent toe. We hebben twaalf tot achttien maanden nodig om de locaties voor te bereiden, zodat we 5G-apparatuur kunnen installeren. Het wordt een ramp als we niets doen. 5G is een noodzaak, ook ecologisch. Voor dezelfde hoeveelheid data verbruikt je tien keer minder energie." TRABBIA. "Nee. Dankzij ons partnerschap met Proximus zullen we tot 40 procent van de antennes en de sites verwijderen. Misschien zullen we op sommige plaatsen moeten verdichten, maar we zullen het hele land van 5G kunnen voorzien zonder duizenden extra antennes in te zetten, zoals sommigen beweren." TRABBIA. "Zo snel mogelijk. Ik vraag al achttien maanden om te versnellen. En er is nog altijd geen aanbesteding voor de frequenties." TRABBIA. "Er is een politieke consensus nodig op alle niveaus. Het federale niveau staat in voor de frequentietoewijzingen. De gemeenschappen wijzen de vergoedingen toe. De regio's stellen de emissienormen vast. De gemeenten verlenen de vergunningen. Er is een enorme blokkade. Maar het komende publieke debat mag geen voorwendsel zijn om die impasse te laten voortduren."