Eerst de cijfers. 34 procent van de werknemers was het afgelopen jaar het slachtoffer van ongewenst gedrag. Dat blijkt uit een rondvraag over psychosociale factoren op het werk van Mensura, Belgiës grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In een kwart van de gevallen was dat agressie, fysiek of verbaal. Pestgedrag of discriminatie volgt met 13 procent. En tot slot had 2 procent af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jongeren hadden het minst last van ongewenst gedrag (27%), de leeftijdsgroep 45-54 jaar scoorde het hoogst (38%), en vrouwen (37%) ervoeren vaker hinder dan mannen (32%).
...