Plopsaland beschikte nog over een milieuvergunning die dateerde uit 1996, toen het pretpark nog Meli heette. Een verlenging van die vergunning moest in juli geregeld zijn, anders viel het pretpark zonder. Maar dat werd dus niet tijdig gedaan. Voorafgaand aan de milieuvergunningaanvraag moet eerst een milieueffectenrapport worden aangevraagd bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De eerste aanvraag voor het MER werd in juli nog afgekeurd omdat "een correcte beoordeling van de mobiliteitseffecten en de effecten op de fauna en flora in de speciale beschermingszone nabij het park, ontbraken. In het huidige MER dat vandaag werd goedgekeurd, werd aan deze punten verholpen", laat Borgmans weten. Nu het MER is goedgekeurd, kan Plopsaland een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen maakte de milieu-inspectie van LNE op 19 juli al een proces-verbaal op omdat het pretpark niet over een milieuvergunning beschikt. Het dossier zit momenteel bij het parket van Kortrijk, geeft de woordvoerster nog mee. (Belga)

Plopsaland beschikte nog over een milieuvergunning die dateerde uit 1996, toen het pretpark nog Meli heette. Een verlenging van die vergunning moest in juli geregeld zijn, anders viel het pretpark zonder. Maar dat werd dus niet tijdig gedaan. Voorafgaand aan de milieuvergunningaanvraag moet eerst een milieueffectenrapport worden aangevraagd bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De eerste aanvraag voor het MER werd in juli nog afgekeurd omdat "een correcte beoordeling van de mobiliteitseffecten en de effecten op de fauna en flora in de speciale beschermingszone nabij het park, ontbraken. In het huidige MER dat vandaag werd goedgekeurd, werd aan deze punten verholpen", laat Borgmans weten. Nu het MER is goedgekeurd, kan Plopsaland een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen maakte de milieu-inspectie van LNE op 19 juli al een proces-verbaal op omdat het pretpark niet over een milieuvergunning beschikt. Het dossier zit momenteel bij het parket van Kortrijk, geeft de woordvoerster nog mee. (Belga)