"Een commercieel zeer goed jaar", vatte Marc Lauwers, de CEO van Argenta, het boekjaar 2019 samen. De bank slaagde erin 7 miljoen euro meer rente-inkomsten te boeken. Dat was te danken aan een toename van de verkoop van nieuwe woonkredieten aan Belgische en Nederlandse gezinnen met 18 procent, tot 5,9 miljard euro. In België lag de afschaffing van de woonbonus aan de basis van de sterke groei. De portefeuille hypotheekleningen van Argenta groeide met 1,8 miljard aan tot 31,6 miljard euro.
...

"Een commercieel zeer goed jaar", vatte Marc Lauwers, de CEO van Argenta, het boekjaar 2019 samen. De bank slaagde erin 7 miljoen euro meer rente-inkomsten te boeken. Dat was te danken aan een toename van de verkoop van nieuwe woonkredieten aan Belgische en Nederlandse gezinnen met 18 procent, tot 5,9 miljard euro. In België lag de afschaffing van de woonbonus aan de basis van de sterke groei. De portefeuille hypotheekleningen van Argenta groeide met 1,8 miljard aan tot 31,6 miljard euro.Kredietverliezen kende Argenta in 2019 nauwelijks. Maar daarin zou de coronacrisis verandering kunnen brengen. Volgens CEO Marc Lauwers vertegenwoordigen de 1,1 miljoen tijdelijk werklozen ongeveer een kwart van alle hypotheekhouders in België. Als mensen in de problemen komen om hun hypothecaire lening af te betalen, kan dat de banken een pak geld kosten.Zo ver is het voorlopig niet. De overheid sloot vorig weekend een akkoord met de banksector om particulieren die getroffen zijn door de crisis zes maanden uitstel van betaling te verlenen. Welke klanten daarvoor in aanmerking komen en welke criteria de banken zullen hanteren, is nog onduidelijk. Lauwers verwees onder andere naar 'de beschikbare liquiditeiten waarover een klant beschikt'. Daarmee lijkt hij aan te geven dat wie over voldoende spaargeld beschikt niet voor de steunmaatregel in aanmerking komt. Ook KBC-baas Johan Thijs sprak zich eerder op die manier uit.Lauwers drong aan op een harmonisering van de criteria over de hele banksector, en op een eenvoudig en transparant systeem dat een vlotte afhandeling mogelijk maakt. "We weten niet hoeveel mensen op het systeem een beroep zullen doen. Daardoor kunnen we de impact op onze kredietportefeuille niet inschatten", aldus de CEO van Argenta.Los van de gevolgen van deze steunmaatregelen schat Lauwers de impact van de coronacrisis op de winst die Argenta voor 2020 budgetteerde op 10 procent of 20 miljoen euro. Die negatieve impact komt vooral voort uit de forse daling van de beurzen en de financiële markten over de voorbije weken. Daardoor verwacht Argenta minder inkomsten uit de verkoop en het beheer van fondsen te realiseren. Ook de aandelen- en obligatieportefeuille van de verzekeringstak zouden licht geraakt worden."Voorlopig blijft de impact van de coronacrisis voor Argenta dus vrij beperkt", besloot Lauwers. "Maar er zijn nog heel veel onzekerheden. Pas als we zicht hebben op hoelang deze crisis zal aanslepen, zullen we gefundeerde prognoses kunnen maken."Intussen werkt Argenta voort aan zijn strategie om de inkomsten te diversifiëren met de verkoop van beleggings- en verzekeringsproducten. De verkoop van beleggingsfondsen nam vorig jaar verder toe. De bank telt nu 9,2 miljard activa onder beheer, waarvan 7,7 miljard in de eigen Argenta-fondsen zit. Argenta's verzekeringsactiviteit was vorig jaar goed voor een derde van de inkomsten en boekte 51 miljoen euro winst.Na de zware investeringsprogramma's van de voorbije jaren ging de groep vanaf de tweede jaarhelft van 2019 terug heel strikt op de kosten toekijken. Daardoor stegen de totale kosten maar met 4 procent over het hele jaar (tegen +14 procent in 2018). De verhouding kosten/inkomsten bleef stabiel op 64 procent. Dat alles resulteerde in een stabilisatie van de groepswinst op 174 miljoen euro, of 6,5 procent rendement op eigen vermogen. Dat eigen vermogen steeg met 6 procent tot 2,2 miljard euro. De kernkapitaalratio bedraagt 24,4 procent.Argenta wil zijn basisaanbod aan betaaldiensten gratis houden. "Iets wat de klanten zeer appreciëren", aldus Lauwers. Maar de bank gaat wel bekijken welke 'additionele' diensten ze eventueel kan tariferen. Over welke diensten het precies gaat, kon hij niet zeggen: "We bekijken alle opties, maar zolang er geen beslissing gevallen is, kan ik hierover niets kwijt."