Alle verschillende parameters die kunnen wijzen op betalingsproblemen op de commerciële markt namen vorig jaar toe, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. "Iets meer huishoudelijke afnemers" kampten volgens de Vreg hier met betalingsproblemen voor gas en/of elektriciteit. Meer gezinnen kregen bijvoorbeeld minstens één ingebrekestelling voor gas en/of elektriciteit (+4,3 procent tot 253.100). Het aantal nieuwe afbetalingsplannen nam zelfs met 25,3 procent toe tot 81.198. En dan zijn er de gezinnen bij wie de leverancier na aanhoudende problemen, dus na ingebrekestellingen en afbetalingsplan, het contract stopgezet heeft wegens wanbetaling: +3,3 procent tot 47.233 gezinnen voor elektriciteit en +2,4 procent tot 34.501 voor aardgas. Vaak gaan de betaalproblemen voor gas en elektriciteit samen en dus gaat het vaak om dezelfde gezinnen. "Enkele verhogingen van de elektriciteitsfactuur in de periode 2015-2016, onder meer door de distributienettarieven, de btw en de verhoogde bijdrage energiefonds, deden de druk op de elektriciteitskost voor de kwetsbare gezinnen toenemen", aldus de Vreg. Wie bij geen enkele leverancier meer terechtkan, belandt uiteindelijk bij de distributienetbeheerder. Het aantal gezinnen in dit geval steeg licht, weliswaar tot onder het niveau van 2014. Wie ook bij de distributienetbeheerder met problemen kampt, krijgt uiteindelijk een budgetmeter. Het aantal actieve budgetmeters steeg licht. (Belga)

Alle verschillende parameters die kunnen wijzen op betalingsproblemen op de commerciële markt namen vorig jaar toe, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. "Iets meer huishoudelijke afnemers" kampten volgens de Vreg hier met betalingsproblemen voor gas en/of elektriciteit. Meer gezinnen kregen bijvoorbeeld minstens één ingebrekestelling voor gas en/of elektriciteit (+4,3 procent tot 253.100). Het aantal nieuwe afbetalingsplannen nam zelfs met 25,3 procent toe tot 81.198. En dan zijn er de gezinnen bij wie de leverancier na aanhoudende problemen, dus na ingebrekestellingen en afbetalingsplan, het contract stopgezet heeft wegens wanbetaling: +3,3 procent tot 47.233 gezinnen voor elektriciteit en +2,4 procent tot 34.501 voor aardgas. Vaak gaan de betaalproblemen voor gas en elektriciteit samen en dus gaat het vaak om dezelfde gezinnen. "Enkele verhogingen van de elektriciteitsfactuur in de periode 2015-2016, onder meer door de distributienettarieven, de btw en de verhoogde bijdrage energiefonds, deden de druk op de elektriciteitskost voor de kwetsbare gezinnen toenemen", aldus de Vreg. Wie bij geen enkele leverancier meer terechtkan, belandt uiteindelijk bij de distributienetbeheerder. Het aantal gezinnen in dit geval steeg licht, weliswaar tot onder het niveau van 2014. Wie ook bij de distributienetbeheerder met problemen kampt, krijgt uiteindelijk een budgetmeter. Het aantal actieve budgetmeters steeg licht. (Belga)