Het loon van de bedienden uit pc 200 (het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden) wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkost. De indexering van de lonen in ons land verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. En in de openbare sector is dat gekoppeld aan de overschrijding van de zogenoemde spilindex. Die werd door de hoge inflatie in augustus overschreden - eerder dan verwacht -, waardoor de lonen in de openbare sector in oktober 2 procent stijgen. De inflatie in België kwam in september uit op 2,86 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017. Vooral de stijgende energieprijzen duwen de inflatie al maanden omhoog. (Belga)

Het loon van de bedienden uit pc 200 (het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden) wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkost. De indexering van de lonen in ons land verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. En in de openbare sector is dat gekoppeld aan de overschrijding van de zogenoemde spilindex. Die werd door de hoge inflatie in augustus overschreden - eerder dan verwacht -, waardoor de lonen in de openbare sector in oktober 2 procent stijgen. De inflatie in België kwam in september uit op 2,86 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017. Vooral de stijgende energieprijzen duwen de inflatie al maanden omhoog. (Belga)