In 2018 steeg het aantal ingebrekestellingen, het aantal opgestarte afbetalingsplannen en het aantal klanten die effectief gedropt werden door hun leverancier (en dus bij de distributienetbeheerder terecht kwamen). Ook bij de netbeheerders steeg de wanbetaling en het aantal opgestarte afbetalingsplannen. Ten slotte waren er een kwart meer afsluitingen van de elektriciteit na advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente (1.642 tegen 1.298 in 2017). Het aantal afsluitingen van het aardgas bleef nagenoeg stabiel. De VREG merkte ook positieve evoluties. Het gemiddelde maandelijkse afbetalingsbedrag voor een afbetalingsplan is zowel bij de energieleveranciers als bij de netbeheerder gedaald en ook het aantal actieve budgetmeters is gedaald. De evolutie van het aantal actieve budgetmeters is de beste indicator binnen de sociale statistieken van een structureel probleem van energiearmoede, aldus de regulator. Er werden meer budgetmeters voor elektriciteit uitgeschakeld dan in 2017 (10.152). De reden hiervan is dat meer schulden werden afbetaald, waardoor de klant opnieuw terecht kan bij een commerciële elektriciteitsleverancier. Op 31 december 2018 waren er 41.042 actieve budgetmeters voor elektriciteit, een daling van 1,11 procent ten opzichte van 1 januari. Ook het aantal aardgasbudgetmeters daalde doorheen 2018, maar niet significant. Volgens de VREG hebben de campagnes in 2017 gezorgd voor een uitgebreide bewustwording rond de minimale levering aardgas. Deze leidde enerzijds tot een bredere toepassing door de OCMW's, anderzijds ook tot een verhoging van het aantal aanvragen bij de doelgroep. Het aantal toegekende aanvragen nam toe van 3.695 naar 5.127 in 2017. Ook in 2018 hadden deze campagnes nog effect en stegen de aanvragen naar 5.408, of 19,27 procent van de gezinnen met een budgetmeter voor aardgas. (Belga)

In 2018 steeg het aantal ingebrekestellingen, het aantal opgestarte afbetalingsplannen en het aantal klanten die effectief gedropt werden door hun leverancier (en dus bij de distributienetbeheerder terecht kwamen). Ook bij de netbeheerders steeg de wanbetaling en het aantal opgestarte afbetalingsplannen. Ten slotte waren er een kwart meer afsluitingen van de elektriciteit na advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente (1.642 tegen 1.298 in 2017). Het aantal afsluitingen van het aardgas bleef nagenoeg stabiel. De VREG merkte ook positieve evoluties. Het gemiddelde maandelijkse afbetalingsbedrag voor een afbetalingsplan is zowel bij de energieleveranciers als bij de netbeheerder gedaald en ook het aantal actieve budgetmeters is gedaald. De evolutie van het aantal actieve budgetmeters is de beste indicator binnen de sociale statistieken van een structureel probleem van energiearmoede, aldus de regulator. Er werden meer budgetmeters voor elektriciteit uitgeschakeld dan in 2017 (10.152). De reden hiervan is dat meer schulden werden afbetaald, waardoor de klant opnieuw terecht kan bij een commerciële elektriciteitsleverancier. Op 31 december 2018 waren er 41.042 actieve budgetmeters voor elektriciteit, een daling van 1,11 procent ten opzichte van 1 januari. Ook het aantal aardgasbudgetmeters daalde doorheen 2018, maar niet significant. Volgens de VREG hebben de campagnes in 2017 gezorgd voor een uitgebreide bewustwording rond de minimale levering aardgas. Deze leidde enerzijds tot een bredere toepassing door de OCMW's, anderzijds ook tot een verhoging van het aantal aanvragen bij de doelgroep. Het aantal toegekende aanvragen nam toe van 3.695 naar 5.127 in 2017. Ook in 2018 hadden deze campagnes nog effect en stegen de aanvragen naar 5.408, of 19,27 procent van de gezinnen met een budgetmeter voor aardgas. (Belga)