De Belgische bedrijfsfusie- en overnamemarkt kreeg de voorbije maanden een serieuze klap. Er werden tot begin deze week voor in totaal 347 miljoen euro deals vanaf 1 miljoen euro afgesloten met en door Belgische bedrijven, aldus cijfers van het advocatenkantoor Allen & Overy Belgium. Dat is een daling met 95 procent tegenover het tweede kwartaal. "De transactiewaarde bereikte weer het niveau van net voor de coronacrisis", berekende Juno Hautekiet van de Belgische fusie- en overnamepraktijk van Allen & Overy.
...

De Belgische bedrijfsfusie- en overnamemarkt kreeg de voorbije maanden een serieuze klap. Er werden tot begin deze week voor in totaal 347 miljoen euro deals vanaf 1 miljoen euro afgesloten met en door Belgische bedrijven, aldus cijfers van het advocatenkantoor Allen & Overy Belgium. Dat is een daling met 95 procent tegenover het tweede kwartaal. "De transactiewaarde bereikte weer het niveau van net voor de coronacrisis", berekende Juno Hautekiet van de Belgische fusie- en overnamepraktijk van Allen & Overy.De belangrijkste reden van de terugval is de moeilijkheid om de waarde te bepalen van de overnamedoelen. Die wordt vastgesteld op basis van de toekomstige cashflow. "Sterk fluctuerende energieprijzen maken het echter onmogelijk de financiële toekomst in kaart te brengen", zegt Dirk Meeus, die mee aan het hoofd van de wereldwijde vennootschapspraktijk van het advocatenkantoor staat. "Voeg daarbij de nog altijd aanwezige dreiging van een geopolitieke escalatie en je hebt een mix die transacties sterk bemoeilijkt."Veel private-equityspelers trokken zich de voorbije maanden terug uit grote overnames. Hun activiteit wordt ook sterk beïnvloed door de financiële hefboom die ze daarbij hanteren. Hun financieringsmodel werd onderuitgehaald door de sterk stijgende rente. Meeus: "Ik heb meegemaakt dat de prijs van een overname tussen het initiële bod en het afsluiten van de deal met 5 procent daalde door een renteverhoging. Als dat 10 of 20 procent wordt, wordt de inschatting schier onmogelijk."In een normaal jaar beslissen veel bedrijven in de zomer over een transactie en werken ze tegen het einde van het boekjaar met hun advocaten aan de 'closing'. "Iedereen keek deze zomer echter de kat uit de boom", zegt Meeus. "Onlangs werden toch nog heel wat transacties in gang gezet. Die kunnen we onmogelijk voor nieuwjaar afsluiten, maar de cliënten dringen toch aan op spoed. Spijtig genoeg ziet de kerstperiode er voor mij en mijn medewerkers wat minder goed uit."Normale tijden keren terug. Fusies en overnames worden weer aangedreven door bedrijfsmatige en minder door zuiver financiële motieven. "Industriële spelers treden vandaag opnieuw op de voorgrond", getuigt Hautekiet. "Zij vragen wel stevige garanties als indekking tegen plotse schommelingen in de kostprijsberekening of een opstoot van nieuwe geopolitieke strubbelingen. De earn-out is de ultieme garantie. Daarbij wordt na de deal boven op de overnameprijs nog een extra bedrag uitgekeerd als de omstandigheden een jaar later nog gunstig zijn."Geografisch varieerde het transactievolume. Vooral in Europa draaide de fusie- en overnamepraktijk op een laag pitje, hoewel in het Verenigd Koninkrijk het lage pond nog veel partijen rond de onderhandelingstafel bracht. De Verenigde Staten werden minder getroffen door de crisis. Door de sancties in Rusland beslisten heel wat groepen, ook Belgische, hun Russische vestiging te sluiten of te verkopen, dikwijls aan het management. Ook trokken heel wat Chinese bedrijven zich terug uit Europa. Omgekeerd besloten Europese bedrijven hun Chinese vestiging om economische of logistieke redenen af te bouwen. Verder was er veel activiteit vanuit Korea en Japan. "Het Midden-Oosten boomt", signaleert Meeus. "Met het geld dat ze uit de grond pompen, kopen groepen uit de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië bedrijven uit de hele wereld op."Meeus ziet positieve signalen voor 2023. "Ondanks of misschien dankzij de economische onzekerheden presteerden energiebedrijven erg sterk", redeneert hij. "Zij zetten met een berg cash in op de gamechanger van de sector: de klimaatdoelstellingen. Investeringen in hernieuwbare energie en technologie leidden in de tweede helft van 2022 tot meer transacties dan in welke sector ook."De biotech en de gezondheidszorg maken zich ook op voor een opleving. "Na de covidperiode bleken die sectoren meer dan andere bestand tegen moeilijke economische tijden", zegt Meeus. "Grote farmabedrijven zitten op een grote zak geld. Ze moeten zich wapenen tegen een verlies van naar schatting 180 miljard inkomsten tussen nu en 2028, wanneer veel patenten vervallen. Ze worden gedwongen andere bedrijven op te kopen om met nieuwe patenten hun kasstroom op peil te houden."Ook de technologiesector is rijp voor overnames. Kleinere bedrijven hebben het moeilijk hun investeringen te financieren. "In betere tijden vonden starters altijd wel durfkapitaal of een familiaal patrimonium bereid om met aan paar miljoenen over de brug te komen", weet Meeus. "Nu is dat veel moeilijker. De grote technologiebedrijven profiteren daarvan om dat jonge geweld op te kopen."Allen & Overy is er gerust in dat de private-equityspelers nog in 2023 met grote deals zullen terugkeren. Ze zitten door de kalme periode op een berg cash, die ze moeten activeren, want anders vloeit die terug naar hun klanten. Meeus: "Dat zogenoemde dry power-effect zal de motor weer in gang zetten. Ook bezitten private-equityspelers bedrijven, die ze moeten verkopen omdat ze al te lang onder hun beheer vallen. Tenslotte kan private equity opleven door de moeilijkheden, waarin heel wat bedrijven door de crisis verkeren. Een overname kan voor heel wat ondernemingen opnieuw perspectief geven. Private equity staat klaar om koopjes te doen."Dat geldt ook voor beursgenoteerde bedrijven. De beurswaarde is door de dalende koersen lager dan de prijs, die private-equitygroepen ervoor over hebben. "Vastgoed op de beurs wordt vandaag veel lager gewaardeerd dan door private equity", geeft Meeus als voorbeeld. "Dat verschil is de drijfveer om het van de beurs te halen."