Nog maar net heeft Belfius samen met Proximus de nieuwe bankapp Banx gelanceerd - op zich al een sterk marketingstaaltje - of Marc Raisière moet zich de buigen over de Belgian Marketing Awards. De CEO van Belfius is de juryvoorzitter van de tweede editie van va deze jonge marketingprijzen (zie kader Negen genomineerden in drie categorieën).
...

Nog maar net heeft Belfius samen met Proximus de nieuwe bankapp Banx gelanceerd - op zich al een sterk marketingstaaltje - of Marc Raisière moet zich de buigen over de Belgian Marketing Awards. De CEO van Belfius is de juryvoorzitter van de tweede editie van va deze jonge marketingprijzen (zie kader Negen genomineerden in drie categorieën).MARC RAISIÈRE. "Ik ben gebeten door marketing in de '360 graden-zin' van het woord. Een marketeer is voor mij iemand die alle onderscheidende assen kan doorgronden van een value proposition - een product of een dienst. Hij of zij begrijpt aan welke eisen dat product of die dienst op technisch gebied en inzake rentabiliteit moet voldoen en is in staat om op basis daarvan een communicatiestrategie uit te kienen die het verschil maakt. Dat is in mijn ogen marketing, en ik vind dat een bijzonder complexe opdracht."RAISIÈRE. "Een marketeer moet bij zichzelf zeggen 'ik zit in deze sector en dit is waar mijn klanten behoefte aan hebben. Ik ga die behoefte vertalen naar een product, maar indien nodig heb ik ook kaas gegeten van de dienstverlening die erbij hoort. Ik begrijp dat daar een prijskaartje aan hangt, ik denk na over distributiekanalen en ik werk een coherent geheel uit. Met dat alles als uitgangspunt ga ik een communicatiestrategie uitrollen die de waarde van mijn aanbod tot haar volle recht zal laten komen.' Met die waarde bedoel ik datgene wat het verschil maakt, in technisch opzicht of gevoelsmatig. Door de leiding van de jury op mij te nemen, wil ik tonen dat marketing niet communicatie- of retailgebonden is. Het gaat veel breder dan dat."RAISIÈRE. "Ik heb zes jaar universiteit gedaan, vier jaar wiskunde en twee jaar actuariële wetenschappen. Ik denk dus dat ik mag zeggen dat ik technisch onderlegd ben. Wat ik in die studies - in intellectueel opzicht nochtans erg interessant - miste, was marketing. Toen ik de technische kant en de grondslagen van het verzekeringswezen doorhad, moest ik nog zien te achterhalen wat dat precies is, een klant, en hoe je die moet benaderen. Op dat moment heb ik een marketingopleiding gevolgd. Vandaag zeg ik altijd dat ik het hoofd marketing van Belfius ben."RAISIÈRE. "Maar dat is precies wat een CEO is. CEO zijn, dat is zicht hebben op de technische kant van de zaak, op de vereisten voor de winstgevendheid, de rentabiliteit, en op de klanten. Waar hebben zij behoefte aan? Vervolgens is er de distributie. En tot slot vraag je jezelf af 'ik wil een coherent pakket maken, hoe ga ik daarover communiceren?' Dat is normaal gezien mijn opdracht. Dat kan dan wel chief executive officer heten, maar ik zeg altijd dat de CEO de belangrijkste marketeer van de onderneming is. Als de CEO van een bedrijf niet marketinggericht is in de betekenis die ik voor ogen heb, zit het met de marketing van dat bedrijf niet goed."RAISIÈRE. "Mieke Debeerst is belast met het merk, de communicatie en de customer experience. Die domeinen zijn gecentraliseerd en zij beheerst ze als geen ander. Mieke is een van mijn mentors. Zij zit iedereen bij Belfius constant op de hielen met de vraag 'waarin onderscheiden wij ons?' Vandaag heeft iedereen het over de missionstatement van ondernemingen. Wij hadden het daar 2,5 jaar geleden al over. Sommigen doen het af als een marketingconcept, maar dat klopt niet. Het gaat over de fundamenten van de onderneming. Jezelf afvragen wat de positionering van de onderneming is, is geen communicatiemarketing. Dat is bepalen welke onderneming je wilt zijn, en mijn hele marketingstrategie is van die fundamenten doordrongen."RAISIÈRE. "Ik ga uit van het principe dat marketing altijd al om mensen heeft gedraaid. En wat vragen de mensen? Je moet zin geven aan wat ze doen, want dan zijn ze gelukkiger, voelen ze zich meer betrokken. Dat hebben we niet nu pas ontdekt. Dat weten we al 25 jaar. Mensen die zeggen dat ze nu aan meaningful marketing doen, wat zeggen die eigenlijk? Dat ze dat vroeger niet deden en dus om het even wat verkochten aan om het even wie? Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Telkens wanneer we bij Belfius iets doen, vragen we ons af of het zinvol is voor de onderneming en hoe we een bron van inspiratie kunnen zijn. Dat is de basis van onze missionstatement."RAISIÈRE. "Klopt, maar nu heb je het over de verwachtingen van de klant van vandaag. Voor de medewerkers is het missionstatement het meest fundamentele. De waarden die een onderneming aanhangt, de rol die ze in de samenleving speelt en waar ze naartoe wil, dat zijn echte pijlers. Ik bedoel daarmee dat marketing wel degelijk is geëvolueerd in haar antwoorden, maar dat de fundamenten onveranderd zijn gebleven."RAISIÈRE. "Ja, die app is een ongelooflijk instrument. De manier waarop we aan marketing doen is er ingrijpend door veranderd, maar de fundamenten van de marketing niet."RAISIÈRE. "Aangezien technologie alomtegenwoordig is in ons leven, lijkt een partnership met het grootste telecombedrijf van ons land vrij vanzelfsprekend. Belfius en Proximus zijn twee sterke Belgische merken die zullen bewijzen dat we in ons land uitermate innovatief kunnen zijn. Belfius helpt een onderneming een bankaanbod te lanceren. Ik vind dat geweldig. Bijna overal in Europa wordt daar met veel interesse naar gekeken. Proximus ontwikkelt een telecomaanbod dat wij in ons pakket zullen integreren en tegelijk werken wij aan een bankaanbod in een mobiele bankingapp(Banx, nvdr) die zowel qua functies als qua duurzaamheid de beste is voor de klanten van Proximus. Als dat geen meaningful marketing is."RAISIÈRE. "Klopt, maar met een uiterst krachtig statement waar we onophoudelijk op zullen hameren: de privacy van onze klanten is heilig. Op dat gebied willen wij een voorbeeld zijn."RAISIÈRE. "Wij willen niet over één kam worden geschoren met bedrijven zoals Facebook. Guillaume Boutin (de CEO van Proximus, nvdr) wil dat niet en ik ook niet. Wij willen coherent zijn."