Marc Morioux staat een jaar aan het hoofd van Bubble Post, de duurzame stadsdistributeur die actief is in zestien steden in België en Nederland. De Leuvenaar, die jarenlang actief was bij het pakjesbedrijf DPD Belux (een dochter van de Franse Post), werd in augustus 2016 door de aandeelhouders binnengehaald om de activiteiten van Bubble Post te stroomlijnen en te professionaliseren. Ook financieel moet schoon schip gemaakt worden.
...