'De Nationale Bank van België heeft in zijn jaarrapport de nadruk gelegd op de creatie van 66.000 nieuwe jobs in België in 2017 en deze tendens zou zich moeten doorzetten', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux. De Vlaamse werkgevers melden de sterkste aanwervingsintenties (+5) in vergelijking met hun Brusselse (+3) en Waalse (+1) collega's.

'Tegelijk stellen we vast dat het aanwerven van talenten steeds moeilijker wordt.Volgens de meest recente cijfers van Eurostat is het aantal vacante jobs in België in drie jaar tijd bijna verdubbeld tot 143.000 eenheden in het derde kwartaal van 2017. Gezien het tekort aan talent - dat de groei dreigt te vertragen - zullen het behoud van personeel, trainingen en het aantrekken van nieuwe talenten in de loop van dit jaar voor de werkgevers prioritair zijn', aldus Lacroix.

In zes van de tien bevraagde sectoren plannen de werkgevers in de loop van het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeel. Net als in het vorige kwartaal zijn het de werkgevers uit de sector Elektriciteit, gas en water (+11) die het meeste optimisme aan de dag leggen. De vooruitzichten zijn onzeker in de sector van de groot- en detailhandel (0), en licht negatief in de horeca (-1), de landbouw en visserij (-3), en de bouw (-4).

'De Nationale Bank van België heeft in zijn jaarrapport de nadruk gelegd op de creatie van 66.000 nieuwe jobs in België in 2017 en deze tendens zou zich moeten doorzetten', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux. De Vlaamse werkgevers melden de sterkste aanwervingsintenties (+5) in vergelijking met hun Brusselse (+3) en Waalse (+1) collega's.'Tegelijk stellen we vast dat het aanwerven van talenten steeds moeilijker wordt.Volgens de meest recente cijfers van Eurostat is het aantal vacante jobs in België in drie jaar tijd bijna verdubbeld tot 143.000 eenheden in het derde kwartaal van 2017. Gezien het tekort aan talent - dat de groei dreigt te vertragen - zullen het behoud van personeel, trainingen en het aantrekken van nieuwe talenten in de loop van dit jaar voor de werkgevers prioritair zijn', aldus Lacroix. In zes van de tien bevraagde sectoren plannen de werkgevers in de loop van het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeel. Net als in het vorige kwartaal zijn het de werkgevers uit de sector Elektriciteit, gas en water (+11) die het meeste optimisme aan de dag leggen. De vooruitzichten zijn onzeker in de sector van de groot- en detailhandel (0), en licht negatief in de horeca (-1), de landbouw en visserij (-3), en de bouw (-4).