Buschauffeurs van De Lijn in Sint-Niklaas en het Waasland houden al drie weken ludieke acties en prikacties omdat de dienstroosters voor 2016 aangepast werden zonder dat daarvoor het overlegorgaan "baremacommissie" werd samengeroepen, wat volgens de vakbonden wel had moesten gebeuren. Op een baremacommissie maandag werd er geen compromis bereikt tussen vakbonden en directie over de planning van dit jaar, voor de wijzigingen van de dienstrooster in 2017 werd er wel een compromis bereikt. "Deze besprekingen werden gevoerd conform de gangbare procedures", zeggen de vakbondssecretarissen. "Hierover werd in constructief overleg met vakbonden en directie wel een akkoord bereikt alvorens de wijzigingen in voege zullen gaan. Tot op heden werden dergelijke wijzigingen steeds op deze manier ingevoerd. Wij kunnen dan ook geen begrip opbrengen voor de aanpassing van de dienstroosters van 2016 welke op 17/10 eenzijdig door de directie werden doorgevoerd." Daarom zeggen de vakbonden dat het personeel zijn ongenoegen zal uiten met een "busloze maandag" op 14 november. Dat betekent dat er grote hinder zal zijn op de stads- en streeklijnen van de stelplaats Sint-Niklaas. ACV doet niet aan de actie mee. Aangezien het probleem zich toespitst op 2016, zullen de chauffeurs er tot eind van het jaar zonder uniform rijden, aldus nog de vakbonden. (Belga)

Buschauffeurs van De Lijn in Sint-Niklaas en het Waasland houden al drie weken ludieke acties en prikacties omdat de dienstroosters voor 2016 aangepast werden zonder dat daarvoor het overlegorgaan "baremacommissie" werd samengeroepen, wat volgens de vakbonden wel had moesten gebeuren. Op een baremacommissie maandag werd er geen compromis bereikt tussen vakbonden en directie over de planning van dit jaar, voor de wijzigingen van de dienstrooster in 2017 werd er wel een compromis bereikt. "Deze besprekingen werden gevoerd conform de gangbare procedures", zeggen de vakbondssecretarissen. "Hierover werd in constructief overleg met vakbonden en directie wel een akkoord bereikt alvorens de wijzigingen in voege zullen gaan. Tot op heden werden dergelijke wijzigingen steeds op deze manier ingevoerd. Wij kunnen dan ook geen begrip opbrengen voor de aanpassing van de dienstroosters van 2016 welke op 17/10 eenzijdig door de directie werden doorgevoerd." Daarom zeggen de vakbonden dat het personeel zijn ongenoegen zal uiten met een "busloze maandag" op 14 november. Dat betekent dat er grote hinder zal zijn op de stads- en streeklijnen van de stelplaats Sint-Niklaas. ACV doet niet aan de actie mee. Aangezien het probleem zich toespitst op 2016, zullen de chauffeurs er tot eind van het jaar zonder uniform rijden, aldus nog de vakbonden. (Belga)