De maakindustrie blaakt weer van vertrouwen. In een recent verleden werd de industrie nog verketterd als vuil, schadelijk en ouderwets. Nu dringt het belang van een moderne maakindustrie door. Ministers kennen de weg naar de internationale hoofdkwartieren om investeringsdossiers te bepleiten en duiken graag op in fabriekshallen om productielijnen in te huldigen en handjes te schudden.

De internationale context zit mee. De textielsector pakte uit met positieve cijfers voor de eerste jaarhelft. De omzet groeide met 10 procent en zit bijna op het niveau van voor de crisis. De werkgelegenheid steeg met 1 procent, een bescheiden cijfer maar wel een trendbreuk. Het bloeden van de textielindustrie in het hogelonenland België lijkt gestelpt.

'Maak werk van een sterke maakindustrie'

Ook de nationale omgevingsfactoren zijn verbeterd. De technologische industrie prees vorige week de maatregelen die de regering heeft genomen om onze loonkostenhandicap af te bouwen. Dat zorgt voor groei en die groei gaat gepaard met banencreatie.

Het is nu zaak op dit elan door te gaan. Als we deze voorzichtige re-industrialisatie willen doorzetten, dan moeten we onze maakindustrie verder versterken. Niet alleen door onze loonkostenhandicap verder te verkleinen, maar ook door werk te maken van een flexibele arbeidsmarkt en een stabiel en vooruitziend klimaat- en energiebeleid. Industriële investeerders zijn ook vragende partij voor een vlotte mobiliteit, ruimte om te ondernemen en goed geschoolde mensen. Het gaat beter met de industrie in ons land, maar er zijn nog heel wat werkpunten.

De maakindustrie blaakt weer van vertrouwen. In een recent verleden werd de industrie nog verketterd als vuil, schadelijk en ouderwets. Nu dringt het belang van een moderne maakindustrie door. Ministers kennen de weg naar de internationale hoofdkwartieren om investeringsdossiers te bepleiten en duiken graag op in fabriekshallen om productielijnen in te huldigen en handjes te schudden. De internationale context zit mee. De textielsector pakte uit met positieve cijfers voor de eerste jaarhelft. De omzet groeide met 10 procent en zit bijna op het niveau van voor de crisis. De werkgelegenheid steeg met 1 procent, een bescheiden cijfer maar wel een trendbreuk. Het bloeden van de textielindustrie in het hogelonenland België lijkt gestelpt. Ook de nationale omgevingsfactoren zijn verbeterd. De technologische industrie prees vorige week de maatregelen die de regering heeft genomen om onze loonkostenhandicap af te bouwen. Dat zorgt voor groei en die groei gaat gepaard met banencreatie. Het is nu zaak op dit elan door te gaan. Als we deze voorzichtige re-industrialisatie willen doorzetten, dan moeten we onze maakindustrie verder versterken. Niet alleen door onze loonkostenhandicap verder te verkleinen, maar ook door werk te maken van een flexibele arbeidsmarkt en een stabiel en vooruitziend klimaat- en energiebeleid. Industriële investeerders zijn ook vragende partij voor een vlotte mobiliteit, ruimte om te ondernemen en goed geschoolde mensen. Het gaat beter met de industrie in ons land, maar er zijn nog heel wat werkpunten.