Skeyes is een volle dochter van de federale staat. Na herhaaldelijke stakingsacties het voorbije voorjaar wou de Waalse gewestregering zelf het verkeer in de lucht gaan regelen. Maar skeyes heeft een monopolie. En enkel de federale staat kan dat monopolie opheffen.

Toch heeft skeyes oor voor de verzuchtingen van de andere overheden. "De federale staat is onze enige aandeelhouder. Maar eind vorig jaar nam onze raad van bestuur de nodige maatregelen zodat we zouden evolueren naar een nv van publiek recht, met ook andere aandeelhouders", meldt CEO Johan Decuyper in een gesprek met Trends. "De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM, die al diverse overheidsbelangen beheert, zou het belang van de federale overheid kunnen beheren. Daarnaast zouden ook gewestelijke luchthavens aandeelhouder kunnen worden. We willen in elk geval het maatschappelijk kapitaal opentrekken."

U zoekt geen private aandeelhouders?

JOHAN DECUYPER. "We zoeken partners in onze sector. Niet zozeer aandeelhouders die in eerste instantie cash of rendabiliteit zoeken. In Wallonië kan dat eventueel de gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW zijn. Of in Vlaanderen PMV."

Hoeveel procent van de aandelen zou federaal blijven?

DECUYPER. "Minstens 51 procent. Maar eerst moet dus die omzetting gebeuren naar een nv van publiek recht. Zo niet, kunnen we geen nieuwe aandeelhouders aantrekken."

En die beweging ligt stil omdat er geen federale regering is?

DECUYPER. "Wij hebben alles voorbereid in skeyes. Enkel een regering in volle bevoegdheid kan het organiseren."

Hoeveel zou de kapitaalinbreng bedragen?

DECUYPER. "Dat wordt bepaald door onze aandeelhouder. Maar het totale vastgelegde kapitaal van de nv van publiek recht zou 160 tot 180 miljoen euro bedragen. In een eerste fase zal FPIM de aandelen van de federale staat beheren. Vervolgens komen dan de nieuwe aandeelhouders."

Hebt u bepaalde dividenddoelstellingen voor de nv van publiek recht?

DECUYPER. "Dat zal met de aandeelhouder moeten worden besproken. Vandaag mogen wij geen dividenden uitkeren, net omdat we geen nv van publiek recht zijn."

Skeyes is een volle dochter van de federale staat. Na herhaaldelijke stakingsacties het voorbije voorjaar wou de Waalse gewestregering zelf het verkeer in de lucht gaan regelen. Maar skeyes heeft een monopolie. En enkel de federale staat kan dat monopolie opheffen.Toch heeft skeyes oor voor de verzuchtingen van de andere overheden. "De federale staat is onze enige aandeelhouder. Maar eind vorig jaar nam onze raad van bestuur de nodige maatregelen zodat we zouden evolueren naar een nv van publiek recht, met ook andere aandeelhouders", meldt CEO Johan Decuyper in een gesprek met Trends. "De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM, die al diverse overheidsbelangen beheert, zou het belang van de federale overheid kunnen beheren. Daarnaast zouden ook gewestelijke luchthavens aandeelhouder kunnen worden. We willen in elk geval het maatschappelijk kapitaal opentrekken."U zoekt geen private aandeelhouders?JOHAN DECUYPER. "We zoeken partners in onze sector. Niet zozeer aandeelhouders die in eerste instantie cash of rendabiliteit zoeken. In Wallonië kan dat eventueel de gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW zijn. Of in Vlaanderen PMV."Hoeveel procent van de aandelen zou federaal blijven?DECUYPER. "Minstens 51 procent. Maar eerst moet dus die omzetting gebeuren naar een nv van publiek recht. Zo niet, kunnen we geen nieuwe aandeelhouders aantrekken."En die beweging ligt stil omdat er geen federale regering is?DECUYPER. "Wij hebben alles voorbereid in skeyes. Enkel een regering in volle bevoegdheid kan het organiseren."Hoeveel zou de kapitaalinbreng bedragen?DECUYPER. "Dat wordt bepaald door onze aandeelhouder. Maar het totale vastgelegde kapitaal van de nv van publiek recht zou 160 tot 180 miljoen euro bedragen. In een eerste fase zal FPIM de aandelen van de federale staat beheren. Vervolgens komen dan de nieuwe aandeelhouders."Hebt u bepaalde dividenddoelstellingen voor de nv van publiek recht?DECUYPER. "Dat zal met de aandeelhouder moeten worden besproken. Vandaag mogen wij geen dividenden uitkeren, net omdat we geen nv van publiek recht zijn."