De minimale dienstverlening stond al vermeld in het huidige regeerakkoord, dat dateert van 2014. Directie en vakbonden bij skeyes hebben er ook een tijdje over gesproken, maar het overleg werd nadien op een laag pitje gezet.

'Er dringt zich een duidelijk omschreven en wettelijk verankerd kader voor gegarandeerde dienstverlening op, naar analogie met andere openbaredienstverleners', luidt het in een memorandum dat skeyes (het vroegere Belgocontrol) opstelde voor de volgende federale regering. Skeyes benadrukt wel dat dit geen prioritair dossier is, want er zijn nog verschillende andere grote dossiers. Zo werft het bedrijf volop nieuwe mensen aan. Bij het spoor werd midden 2018 al een minimale dienstverlening ingevoerd. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nam toen het initiatief, nadat directie en vakbonden er niet uit geraakt waren.

Ook de directie van skeyes wil na een aanzegging op voorhand weten welke personeelsleden aan de staking zullen deelnemen, zodat ze een minimumdienst kan garanderen en de operaties kan plannen. 'De impact van stakingsacties kan worden getemperd wanneer het verwachte dienstniveau vooraf wordt bekendgemaakt', klinkt het in het memorandum. 'Zo kunnen de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenactoren hun operaties reorganiseren om de invloed op de passagiers en de economie zo beperkt mogelijk te houden.'

Het bedrijf voegt nog toe dat het niet de bedoeling is om te raken aan het stakingsrecht.

Contract

Nog in het memorandum vraagt skeyes aan de overheid om de overgang naar een naamloze vennootschap van publiek recht mogelijk te maken. Dat zou de intrede van andere aandeelhouders mogelijk maken, in eerste instantie publieke instellingen. Het gaat niet om een privatisering, benadrukte Decuyper in de Kamercommissie, de overheid zal meerderheidsaandeelhouder blijven.

De directie vraagt ten slotte om snel met de volgende regering rond de tafel te kunnen zitten over het vierde beheerscontract, 'zodat er een duidelijk kader is waarbinnen het bedrijf kan opereren'. Het huidige beheerscontract liep eind juni af. De hoorzitting met de top van skeyes was de eerste in een reeks hoorzittingen waarbij de commissieleden een stand van zaken krijgen van de toestand bij overheidsbedrijven.

Woensdag komen in de Kamercommissie Mobiliteit NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-topman Luc Lallemand langs.

De minimale dienstverlening stond al vermeld in het huidige regeerakkoord, dat dateert van 2014. Directie en vakbonden bij skeyes hebben er ook een tijdje over gesproken, maar het overleg werd nadien op een laag pitje gezet. 'Er dringt zich een duidelijk omschreven en wettelijk verankerd kader voor gegarandeerde dienstverlening op, naar analogie met andere openbaredienstverleners', luidt het in een memorandum dat skeyes (het vroegere Belgocontrol) opstelde voor de volgende federale regering. Skeyes benadrukt wel dat dit geen prioritair dossier is, want er zijn nog verschillende andere grote dossiers. Zo werft het bedrijf volop nieuwe mensen aan. Bij het spoor werd midden 2018 al een minimale dienstverlening ingevoerd. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nam toen het initiatief, nadat directie en vakbonden er niet uit geraakt waren. Ook de directie van skeyes wil na een aanzegging op voorhand weten welke personeelsleden aan de staking zullen deelnemen, zodat ze een minimumdienst kan garanderen en de operaties kan plannen. 'De impact van stakingsacties kan worden getemperd wanneer het verwachte dienstniveau vooraf wordt bekendgemaakt', klinkt het in het memorandum. 'Zo kunnen de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenactoren hun operaties reorganiseren om de invloed op de passagiers en de economie zo beperkt mogelijk te houden.'Het bedrijf voegt nog toe dat het niet de bedoeling is om te raken aan het stakingsrecht. ContractNog in het memorandum vraagt skeyes aan de overheid om de overgang naar een naamloze vennootschap van publiek recht mogelijk te maken. Dat zou de intrede van andere aandeelhouders mogelijk maken, in eerste instantie publieke instellingen. Het gaat niet om een privatisering, benadrukte Decuyper in de Kamercommissie, de overheid zal meerderheidsaandeelhouder blijven. De directie vraagt ten slotte om snel met de volgende regering rond de tafel te kunnen zitten over het vierde beheerscontract, 'zodat er een duidelijk kader is waarbinnen het bedrijf kan opereren'. Het huidige beheerscontract liep eind juni af. De hoorzitting met de top van skeyes was de eerste in een reeks hoorzittingen waarbij de commissieleden een stand van zaken krijgen van de toestand bij overheidsbedrijven. Woensdag komen in de Kamercommissie Mobiliteit NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-topman Luc Lallemand langs.