Er zijn zo van die dagen waarop alles verkeerd lijkt te gaan. Vraag maar aan Voka. Eerst was er heisa omdat voorzitter Luc De Bruyckere volgens enkele leden te weinig zijn Vlaamse overtuiging uitte. Enkele weken later stapte gedelegeerd bestuurder Peter Leyman op. Kroniek van een aangekondigd ontslag volgens de ene, uiting van interne verdeeldheid volgens de andere. Bovendien morren de leden omdat ze horen waaien dat de lidgelden worden opgetrokken. Maar het fijne van de zaak is de vraag naar het DNA van Voka. De roep om een invloedrijkere en efficiëntere organisatie klinkt luid.

Het antwoord van de nieuwe gedelegeerd bestuurder, Jo Libeer, en van de voorzitter, Luc De Bruyckere, is een nieuwe interne strategie en een plan voor de heropleving van ondernemend Vlaanderen. Dat plan ligt bijna op de persen. De leden moeten en zullen meer waar krijgen voor hun geld. Het uitgebreide businessplan beantwoordt aan de interne kritiek.

U mag wel weten wat uw doelstelling is, maar volgens veel leden mist Voka lobbykracht en visibiliteit.
De Bruyckere: "Van visibiliteit hebben we de jongste tijd niet te klagen (lacht). In het verleden hebben wij een bezettingsstrategie gevoerd waarbij wij aanwezig waren op die plaatsen waar overlegd werd. We moesten daar zijn, want 'wie weet welke calamiteiten ons zouden overkomen' indien we daar niet bij waren. Dat was de filosofie. Ik heb laten onderzoeken naar welke meetings onze mensen allemaal gaan. Laat mij simpelweg concluderen dat het er veel te veel zijn. Tijdens onze strategische oefening hebben we een ranking gemaakt welke overlegorganen we nog frequenteren.

Bij de N-VA lijkt u zeker impact te hebben. Bart De Wever zegt dat u zijn werkgever bent. De Bruyckere: "Begint u nu ook al (lacht). Het is een grap van Bart De Wever die gretig is opgepikt door de Franstalige media die dat zeer ernstig namen. Dat heeft ons eigenlijk meer schade toegebracht dan dat het ons iets opbracht. Wij zijn een onafhankelijke organisatie."

Libeer: "Toen Peter Leyman en ik aangesteld werden, stonden de gazetten vol dat de CD&V Voka overnam. Remember? Vijf maanden later won de N-VA de verkiezingen en omdat Philippe Muyters minister werd, werden we plots een N-VA-aanhangsel. Intussen hebben we een voormalig parlementslid van Open Vld aangeworven. Ik geef het u op een briefje dat we straks donkerblauw zijn. Dit is niet ernstig. Dat sommige partijen oppikken waarvoor we staan, bewijst alleen dat we een relevante organisatie zijn."

Moet Voka harder op tafel slaan om zijn impact te verhogen? De toon mag volgens sommige leden wat scherper worden.
De Bruyckere: "Je moet een onderscheid maken tussen inhoud, stijl en timing. Wat de inhoud betreft, toon mij de Voka-teksten waarvan wij de afgelopen jaren van onze koers afgeweken zijn. Ze bestaan niet. Stijl: naargelang de figuur, is er een andere stijl. Maar fundamenteel is er geen verschil. Timing: we zitten nu in een interval waarin iedereen zegt dat we een akkoord moeten hebben. Dat vergt van iedereen een beetje een pragmatische houding. Kijk naar het jongste standpunt van Bart De Wever over Brussel. Dat heb ik hem vorig jaar niet horen zeggen. Voka is geen politieke partij. Sommigen vergeten dat af en toe. We zijn een werkgeversfederatie met standpunten."

U zegt dat een nieuwe staatshervorming een effect heeft op de werking van Voka. Wat bedoelt u daarmee? De Bruyckere: "Als straks bevoegdheden worden overgedragen, dan kan je niet doen alsof het business as usual is. We moeten ons daarop instellen, met uitgangspunten die toch wel iets anders liggen dan voorheen."

Libeer: "Als het sociaal overleg verder wordt geregionaliseerd, dan moeten we onze verhouding met de sectoren en met Unizo onder de loep nemen en moet Voka meer betrokken worden in het overleg. Urbain Vandeurzen heeft het Voka Plus-verhaal gerealiseerd waarbij de band tussen Voka en de sectoren vernauwd werd. Vandaag moeten we de grote stap durven te doen en praten over hoe Voka, Unizo en de sectoren kunnen samenwerken. Alle ondernemingsorganisaties voelen de verhoogde concurrentie, maar ook de complementariteit in ledenwerving, lobbying, overtuiging en diensten. We zijn er ons allemaal van bewust dat we aan tafel moeten zitten."

LD/ AG/ALM

Een volledige analyse met een blik achter de schermen bij Voka en een uitgebreid interview met voorzitter Luc De Bruyckere en kersvers gedelegeerd bestuurder Jo Libeer, leest u deze week in Trends.

Er zijn zo van die dagen waarop alles verkeerd lijkt te gaan. Vraag maar aan Voka. Eerst was er heisa omdat voorzitter Luc De Bruyckere volgens enkele leden te weinig zijn Vlaamse overtuiging uitte. Enkele weken later stapte gedelegeerd bestuurder Peter Leyman op. Kroniek van een aangekondigd ontslag volgens de ene, uiting van interne verdeeldheid volgens de andere. Bovendien morren de leden omdat ze horen waaien dat de lidgelden worden opgetrokken. Maar het fijne van de zaak is de vraag naar het DNA van Voka. De roep om een invloedrijkere en efficiëntere organisatie klinkt luid. Het antwoord van de nieuwe gedelegeerd bestuurder, Jo Libeer, en van de voorzitter, Luc De Bruyckere, is een nieuwe interne strategie en een plan voor de heropleving van ondernemend Vlaanderen. Dat plan ligt bijna op de persen. De leden moeten en zullen meer waar krijgen voor hun geld. Het uitgebreide businessplan beantwoordt aan de interne kritiek. U mag wel weten wat uw doelstelling is, maar volgens veel leden mist Voka lobbykracht en visibiliteit.De Bruyckere: "Van visibiliteit hebben we de jongste tijd niet te klagen (lacht). In het verleden hebben wij een bezettingsstrategie gevoerd waarbij wij aanwezig waren op die plaatsen waar overlegd werd. We moesten daar zijn, want 'wie weet welke calamiteiten ons zouden overkomen' indien we daar niet bij waren. Dat was de filosofie. Ik heb laten onderzoeken naar welke meetings onze mensen allemaal gaan. Laat mij simpelweg concluderen dat het er veel te veel zijn. Tijdens onze strategische oefening hebben we een ranking gemaakt welke overlegorganen we nog frequenteren. Bij de N-VA lijkt u zeker impact te hebben. Bart De Wever zegt dat u zijn werkgever bent. De Bruyckere: "Begint u nu ook al (lacht). Het is een grap van Bart De Wever die gretig is opgepikt door de Franstalige media die dat zeer ernstig namen. Dat heeft ons eigenlijk meer schade toegebracht dan dat het ons iets opbracht. Wij zijn een onafhankelijke organisatie." Libeer: "Toen Peter Leyman en ik aangesteld werden, stonden de gazetten vol dat de CD&V Voka overnam. Remember? Vijf maanden later won de N-VA de verkiezingen en omdat Philippe Muyters minister werd, werden we plots een N-VA-aanhangsel. Intussen hebben we een voormalig parlementslid van Open Vld aangeworven. Ik geef het u op een briefje dat we straks donkerblauw zijn. Dit is niet ernstig. Dat sommige partijen oppikken waarvoor we staan, bewijst alleen dat we een relevante organisatie zijn." Moet Voka harder op tafel slaan om zijn impact te verhogen? De toon mag volgens sommige leden wat scherper worden.De Bruyckere: "Je moet een onderscheid maken tussen inhoud, stijl en timing. Wat de inhoud betreft, toon mij de Voka-teksten waarvan wij de afgelopen jaren van onze koers afgeweken zijn. Ze bestaan niet. Stijl: naargelang de figuur, is er een andere stijl. Maar fundamenteel is er geen verschil. Timing: we zitten nu in een interval waarin iedereen zegt dat we een akkoord moeten hebben. Dat vergt van iedereen een beetje een pragmatische houding. Kijk naar het jongste standpunt van Bart De Wever over Brussel. Dat heb ik hem vorig jaar niet horen zeggen. Voka is geen politieke partij. Sommigen vergeten dat af en toe. We zijn een werkgeversfederatie met standpunten." U zegt dat een nieuwe staatshervorming een effect heeft op de werking van Voka. Wat bedoelt u daarmee? De Bruyckere: "Als straks bevoegdheden worden overgedragen, dan kan je niet doen alsof het business as usual is. We moeten ons daarop instellen, met uitgangspunten die toch wel iets anders liggen dan voorheen." Libeer: "Als het sociaal overleg verder wordt geregionaliseerd, dan moeten we onze verhouding met de sectoren en met Unizo onder de loep nemen en moet Voka meer betrokken worden in het overleg. Urbain Vandeurzen heeft het Voka Plus-verhaal gerealiseerd waarbij de band tussen Voka en de sectoren vernauwd werd. Vandaag moeten we de grote stap durven te doen en praten over hoe Voka, Unizo en de sectoren kunnen samenwerken. Alle ondernemingsorganisaties voelen de verhoogde concurrentie, maar ook de complementariteit in ledenwerving, lobbying, overtuiging en diensten. We zijn er ons allemaal van bewust dat we aan tafel moeten zitten." LD/ AG/ALMEen volledige analyse met een blik achter de schermen bij Voka en een uitgebreid interview met voorzitter Luc De Bruyckere en kersvers gedelegeerd bestuurder Jo Libeer, leest u deze week in Trends.