Het ontwerpakkoord werd eind vorige maand na moeizaam sociaal overleg bereikt. Het voorziet onder meer in een maximale stijging van de lonen met 1,1 procent boven de index. Voor de werkgevers zit er meer flexibiliteit in: zij kunnen hun personeel meer vrijwillige overuren laten presteren. "Dit is een evenwichtig akkoord, met zowel aandacht voor de noden van onze werkgevers als voor die van hun werknemers", zegt Van Assche. "Met het ontwerpakkoord respecteren we onverkort de loonnormwet, die levensbelangrijk is voor het concurrentievermogen van onze ondernemingen, terwijl de koopkracht van de werknemers - ook belangrijk voor de binnenlandse consumptie - erop vooruit gaat." Het is nu vooral afwachten of de achterban van de vakbonden het loonakkoord zal slikken. Bij de socialistische vakbond hebben enkele afdelingen het al verworpen, onder meer omdat ze vinden dat er te weinig inspanningen in zitten om de minimumlonen op te trekken. Volgende week volgt een definitieve stemming. Van Assche roept de vakbonden op om hun verantwoordelijkheid te nemen "in het belang van de sociale vrede, onze welvaart en economie". "Dit akkoord verdient het om uitgevoerd te worden. Het verwerpen zou onverantwoord zijn", aldus de Unizo-topman. (Belga)

Het ontwerpakkoord werd eind vorige maand na moeizaam sociaal overleg bereikt. Het voorziet onder meer in een maximale stijging van de lonen met 1,1 procent boven de index. Voor de werkgevers zit er meer flexibiliteit in: zij kunnen hun personeel meer vrijwillige overuren laten presteren. "Dit is een evenwichtig akkoord, met zowel aandacht voor de noden van onze werkgevers als voor die van hun werknemers", zegt Van Assche. "Met het ontwerpakkoord respecteren we onverkort de loonnormwet, die levensbelangrijk is voor het concurrentievermogen van onze ondernemingen, terwijl de koopkracht van de werknemers - ook belangrijk voor de binnenlandse consumptie - erop vooruit gaat." Het is nu vooral afwachten of de achterban van de vakbonden het loonakkoord zal slikken. Bij de socialistische vakbond hebben enkele afdelingen het al verworpen, onder meer omdat ze vinden dat er te weinig inspanningen in zitten om de minimumlonen op te trekken. Volgende week volgt een definitieve stemming. Van Assche roept de vakbonden op om hun verantwoordelijkheid te nemen "in het belang van de sociale vrede, onze welvaart en economie". "Dit akkoord verdient het om uitgevoerd te worden. Het verwerpen zou onverantwoord zijn", aldus de Unizo-topman. (Belga)