Het gaat om een aanpassing van hun lonen aan de stijgende inflatie. Voor het paritair comité 200 - het grootste van het land - gebeurt dat op 1 januari. Onder meer IT'ers, maar ook werknemers van callcentra of bedienden in uitzendkantoren of in de grafische nijverheid behoren tot dat paritair comité.

De indexering met 11,08 procent is meteen de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment. De vorige indexering op 1 januari 2022 bedroeg 3,58 procent.

De lonen van bijna alle Belgische werknemers worden automatisch aangepast aan de gestegen levensduurte. Maar er zijn grote verschillen: sommige sectoren passen het loon elke maand of kwartaal aan, andere - zoals de ambtenaren - pas als een bepaalde drempel zoals de spilindex is overschreden. Zo zagen de ambtenaren, de werknemers in de zorg en mensen met een uitkering hun loon op een jaar tijd al vijf keer indexeren, met telkens 2 procent.

Sommige sectoren - zoals bijvoorbeeld het paritair comité 200 - zien hun loon maar één keer per jaar geïndexeerd worden, vaak bij het begin van het jaar. Maar ook andere sectoren zien hun loon op 1 januari stijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor werknemers uit de voedingsnijverheid (10,96 procent), de handel in voedingswaren (11,08 procent), goederenvervoer voor rekening van derden (10,96 procent), de bedienden van de internationale handel (11,19 procent), de horeca (10,964 procent), de verzekeringen (11,1905 procent) of het beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars (11,08 procent), zo becijferde Acerta.

Het gaat om een aanpassing van hun lonen aan de stijgende inflatie. Voor het paritair comité 200 - het grootste van het land - gebeurt dat op 1 januari. Onder meer IT'ers, maar ook werknemers van callcentra of bedienden in uitzendkantoren of in de grafische nijverheid behoren tot dat paritair comité. De indexering met 11,08 procent is meteen de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment. De vorige indexering op 1 januari 2022 bedroeg 3,58 procent.De lonen van bijna alle Belgische werknemers worden automatisch aangepast aan de gestegen levensduurte. Maar er zijn grote verschillen: sommige sectoren passen het loon elke maand of kwartaal aan, andere - zoals de ambtenaren - pas als een bepaalde drempel zoals de spilindex is overschreden. Zo zagen de ambtenaren, de werknemers in de zorg en mensen met een uitkering hun loon op een jaar tijd al vijf keer indexeren, met telkens 2 procent. Sommige sectoren - zoals bijvoorbeeld het paritair comité 200 - zien hun loon maar één keer per jaar geïndexeerd worden, vaak bij het begin van het jaar. Maar ook andere sectoren zien hun loon op 1 januari stijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor werknemers uit de voedingsnijverheid (10,96 procent), de handel in voedingswaren (11,08 procent), goederenvervoer voor rekening van derden (10,96 procent), de bedienden van de internationale handel (11,19 procent), de horeca (10,964 procent), de verzekeringen (11,1905 procent) of het beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars (11,08 procent), zo becijferde Acerta.