"Typisch vrouwelijke functies worden over het algemeen slechter betaald", stelt het Instituut. "Bovendien bewijst de vergelijking van de uurlonen dat loondiscriminatie onbetwistbaar is: vrouwen worden soms minder betaald voor dezelfde functie. De nog grotere loonkloof in jaarlonen is vooral te wijten aan het feit dat vrouwen meer deeltijds werken dan mannen. Door minder uren te werken, ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen veel lager dan dat van mannen." "Het is vooral de zorgkloof, de ongelijke verdeling van zorgtaken, die vrouwen deeltijds doet werken", aldus het Instituut. "Voor de helft van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken. Bij deeltijds werkende mannen is dit slechts 26 procent." De loonkloof is het meest uitgesproken in de luchtvaartsector (33 procent) en wordt pas echt duidelijk als het over "extralegale voordelen" gaat: de bijdragen voor aanvullende pensioenen liggen voor vrouwen gemiddeld 38 procent lager dan voor mannen. De tussenkomst in het woon-werkverkeer ligt voor vrouwen gemiddeld 14 procent lager. Andere vaststelling: de loonkloof groeit bij werknemers met een hoger opleidingsniveau. Werknemers die het slachtoffer menen te zijn van loondiscriminatie, kunnen dit melden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis nummer 0800/12 800 of via het meldingsformulier op de website van het Instituut. (Belga)

"Typisch vrouwelijke functies worden over het algemeen slechter betaald", stelt het Instituut. "Bovendien bewijst de vergelijking van de uurlonen dat loondiscriminatie onbetwistbaar is: vrouwen worden soms minder betaald voor dezelfde functie. De nog grotere loonkloof in jaarlonen is vooral te wijten aan het feit dat vrouwen meer deeltijds werken dan mannen. Door minder uren te werken, ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen veel lager dan dat van mannen." "Het is vooral de zorgkloof, de ongelijke verdeling van zorgtaken, die vrouwen deeltijds doet werken", aldus het Instituut. "Voor de helft van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken. Bij deeltijds werkende mannen is dit slechts 26 procent." De loonkloof is het meest uitgesproken in de luchtvaartsector (33 procent) en wordt pas echt duidelijk als het over "extralegale voordelen" gaat: de bijdragen voor aanvullende pensioenen liggen voor vrouwen gemiddeld 38 procent lager dan voor mannen. De tussenkomst in het woon-werkverkeer ligt voor vrouwen gemiddeld 14 procent lager. Andere vaststelling: de loonkloof groeit bij werknemers met een hoger opleidingsniveau. Werknemers die het slachtoffer menen te zijn van loondiscriminatie, kunnen dit melden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis nummer 0800/12 800 of via het meldingsformulier op de website van het Instituut. (Belga)