Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. "Het is makkelijk op te zetten en versterkt de solidariteit tussen ondernemers", verklaart Eric Van den Broele van Graydon in L'Echo

Het concept lijkt op het eerste gezicht bijzonder aantrekkelijk, maar het kan voor heel wat ondernemingen als een gevaarlijke boemerang terugkeren. Dat is de visie van Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information. Hij roept op tot voorzichtigheid. "Ook voor de crisis zorgden ondernemingen met voldoende financiële buffers al voor wat extra ademruimte in de handelscyclus van hun klanten, onder de vorm van commerciële gestes. Het lijkt me gevaarlijk dat systeem in de huidige context te veralgemenen. Het zou een sneeuwbaleffect richting de gezondere ondernemingen kunnen veroorzaken."

Bedrijven in moeilijkheden konden uitstel van betaling van sociale bijdragen en een banklening met staatsgarantie tot 85 procent vragen. Tel daar de kredieten tussen bedrijven onderling bij, en de rekening dreigt over zes of twaalf maanden zwaar uit te vallen. Te zwaar, als de economie maar traag weer op gang komt. "We glijden van een liquiditeits- naar een solvabiliteitsprobleem. Ik vrees voor een lawine aan faillissementen. Ondernemingen die andere bedrijven overmatig ondersteund hebben om tijd te winnen, dreigen zo uiteindelijk zelf verzwakt te geraken", zegt Flisch.

De analist verwerpt het mechanisme niet, maar maant aan tot waakzaamheid bij de keuze van klanten die ervoor in aanmerking komen. Hij analyseerde de balansen van zo'n 450.000 Belgische bedrijven voor het boekjaar 2018-2019 (dus voor de crisis). Daaruit blijkt dat de financiële positie van 27 procent toen al te zwak was om krediet te krijgen. "Door de crisis en de verplichte lockdown kan dat oplopen tot 35 of 40 procent. Die bedrijven zullen het hoofd nauwelijks of niet boven water kunnen houden, en in het laatste kwartaal de uitgestelde bedragen van begin dit jaar niet kunnen betalen", beweert Flisch.

Vandaar zijn bijzonder nuchtere advies aan ondernemingen met een bescheiden financiële buffer: "Kies betrouwbare partners, die volgens u voldoende gewapend zijn om te overleven, en laat de andere los. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw geld via een sneeuwbaleffect verdwijnt."

Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. "Het is makkelijk op te zetten en versterkt de solidariteit tussen ondernemers", verklaart Eric Van den Broele van Graydon in L'EchoHet concept lijkt op het eerste gezicht bijzonder aantrekkelijk, maar het kan voor heel wat ondernemingen als een gevaarlijke boemerang terugkeren. Dat is de visie van Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information. Hij roept op tot voorzichtigheid. "Ook voor de crisis zorgden ondernemingen met voldoende financiële buffers al voor wat extra ademruimte in de handelscyclus van hun klanten, onder de vorm van commerciële gestes. Het lijkt me gevaarlijk dat systeem in de huidige context te veralgemenen. Het zou een sneeuwbaleffect richting de gezondere ondernemingen kunnen veroorzaken."Bedrijven in moeilijkheden konden uitstel van betaling van sociale bijdragen en een banklening met staatsgarantie tot 85 procent vragen. Tel daar de kredieten tussen bedrijven onderling bij, en de rekening dreigt over zes of twaalf maanden zwaar uit te vallen. Te zwaar, als de economie maar traag weer op gang komt. "We glijden van een liquiditeits- naar een solvabiliteitsprobleem. Ik vrees voor een lawine aan faillissementen. Ondernemingen die andere bedrijven overmatig ondersteund hebben om tijd te winnen, dreigen zo uiteindelijk zelf verzwakt te geraken", zegt Flisch.De analist verwerpt het mechanisme niet, maar maant aan tot waakzaamheid bij de keuze van klanten die ervoor in aanmerking komen. Hij analyseerde de balansen van zo'n 450.000 Belgische bedrijven voor het boekjaar 2018-2019 (dus voor de crisis). Daaruit blijkt dat de financiële positie van 27 procent toen al te zwak was om krediet te krijgen. "Door de crisis en de verplichte lockdown kan dat oplopen tot 35 of 40 procent. Die bedrijven zullen het hoofd nauwelijks of niet boven water kunnen houden, en in het laatste kwartaal de uitgestelde bedragen van begin dit jaar niet kunnen betalen", beweert Flisch. Vandaar zijn bijzonder nuchtere advies aan ondernemingen met een bescheiden financiële buffer: "Kies betrouwbare partners, die volgens u voldoende gewapend zijn om te overleven, en laat de andere los. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw geld via een sneeuwbaleffect verdwijnt."