Eerder deze maand kwamen alle partijen een ontwerpakkoord overeen en iedereen raadpleegt nu de achterban, legt Mark Selleslach van de christelijke bond LBC uit. Het akkoord geldt voor de ongeveer 172.000 mensen in de sector (zowat 128.000 voltijdse equivalenten) in de federale gezondheidszorg. Het gaat vooral om de ziekenhuizen, de thuisverpleging en ook de wijkgezondheidscentra. "We hebben behoorlijk lang onderhandeld, want het was budgettair niet eenvoudig om investeringen te kunnen doen in de sector, aldus Selleslach. Het akkoord geld voor vier jaar (2017-2020) en heeft een totale kostprijs van 463 miljoen euro. Na de vier jaar gaat het jaarlijks om 150 miljoen euro structureel extra voor de federale non-profit. De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profitsector slepen al lang aan. Na een grote betoging eind vorig jaar kregen de bonden van de federale en Vlaamse ministers een onderhandelingskalender los, maar die gesprekken verliepen moeizaam. De sector kwam voor de zomer al verschillende keren opnieuw op straat. Op federaal niveau hadden de ministers Peeters en De Block voor het zomerreces een voorstel gedaan. (Belga)

Eerder deze maand kwamen alle partijen een ontwerpakkoord overeen en iedereen raadpleegt nu de achterban, legt Mark Selleslach van de christelijke bond LBC uit. Het akkoord geldt voor de ongeveer 172.000 mensen in de sector (zowat 128.000 voltijdse equivalenten) in de federale gezondheidszorg. Het gaat vooral om de ziekenhuizen, de thuisverpleging en ook de wijkgezondheidscentra. "We hebben behoorlijk lang onderhandeld, want het was budgettair niet eenvoudig om investeringen te kunnen doen in de sector, aldus Selleslach. Het akkoord geld voor vier jaar (2017-2020) en heeft een totale kostprijs van 463 miljoen euro. Na de vier jaar gaat het jaarlijks om 150 miljoen euro structureel extra voor de federale non-profit. De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profitsector slepen al lang aan. Na een grote betoging eind vorig jaar kregen de bonden van de federale en Vlaamse ministers een onderhandelingskalender los, maar die gesprekken verliepen moeizaam. De sector kwam voor de zomer al verschillende keren opnieuw op straat. Op federaal niveau hadden de ministers Peeters en De Block voor het zomerreces een voorstel gedaan. (Belga)