De voorbije jaren stelde Securex een stabilisatie vast van het langdurig absenteïsme, maar in de eerste helft van 2020 is het gestegen naar een recordhoogte van 3,18 procent, tegen 2,95 procent vorig jaar. Dat wil zeggen dat op een gemiddelde werkdag meer dan drie werknemers op 100 sinds langer dan een jaar afwezig waren door ziekte of een ongeval. Securex-expert Heidi Verlinden vermoedt een link met de coronacrisis. "Het lijkt erop dat bedrijven na een periode met veel inspanningen voor re-integratie van langdurig afwezigen, deze sinds de start van de coronacrisis hebben moeten terugschroeven om zich te focussen op het belangrijkste: overleven", zegt ze. "Activatie van langdurig afwezigen blijkt voor veel werkgevers geen prioriteit in tijden van corona." Het korte ziekteverzuim is dan weer spectaculair gedaald de voorbije maanden. Securex spreekt van een daling met 12 procent tegenover vorig jaar. Het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemers daalde zelfs met een vijfde. Die dalingen liggen echter vooral aan de tijdelijke werkloosheid wegens corona, zegt Securex. Ziektedagen van tijdelijk werklozen worden niet geregistreerd door hun bedrijf. (Belga)

De voorbije jaren stelde Securex een stabilisatie vast van het langdurig absenteïsme, maar in de eerste helft van 2020 is het gestegen naar een recordhoogte van 3,18 procent, tegen 2,95 procent vorig jaar. Dat wil zeggen dat op een gemiddelde werkdag meer dan drie werknemers op 100 sinds langer dan een jaar afwezig waren door ziekte of een ongeval. Securex-expert Heidi Verlinden vermoedt een link met de coronacrisis. "Het lijkt erop dat bedrijven na een periode met veel inspanningen voor re-integratie van langdurig afwezigen, deze sinds de start van de coronacrisis hebben moeten terugschroeven om zich te focussen op het belangrijkste: overleven", zegt ze. "Activatie van langdurig afwezigen blijkt voor veel werkgevers geen prioriteit in tijden van corona." Het korte ziekteverzuim is dan weer spectaculair gedaald de voorbije maanden. Securex spreekt van een daling met 12 procent tegenover vorig jaar. Het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemers daalde zelfs met een vijfde. Die dalingen liggen echter vooral aan de tijdelijke werkloosheid wegens corona, zegt Securex. Ziektedagen van tijdelijk werklozen worden niet geregistreerd door hun bedrijf. (Belga)