Eind deze zomer was tussen de landbouworganisaties, de distributiesector (Comeos) en de voedingsindustrie (Fevia, Febev, ...) afgesproken dat de Belgische varkensboeren op eenmalige steun konden rekenen, ter compensatie van de te lage prijzen voor hun producten. Maar het overleg daarover was vorige week afgesprongen. De landbouworganisaties klaagden toen aan dat er "geen enkel aanvaardbaar voorstel" op tafel was gekomen. Op initiatief van minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), zijn de partners toch weer aan tafel gaan zitten. In de nacht van maandag op dinsdag werd uiteindelijk een akkoord bereikt. De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels hebben ermee ingestemd de varkensboeren van compensaties te voorzien. Gedurende maximaal twaalf maanden zal aan het einde van de keten een compensatie voorzien zijn van 15 eurocent per kilogram varkensvlees die op de Belgische markt te koop wordt aangeboden. De bedoeling is om zo tot een fonds van 15 miljoen euro te komen. Daarvan is 10 miljoen euro gegarandeerd. De partners in het ketenoverleg stemmen er ook mee in om alvast 7,5 miljoen euro te prefinancieren, iets wat een breekpunt was voor de landbouworganisaties. "Indien deze prefinanciering niet op korte termijn (tegen 8 januari, nvdr.) gerealiseerd wordt, vervalt het akkoord", zo stellen ze in hun persbericht. In de mededeling die door minister Borsus werd verspreid, wordt verder nog benadrukt dat de maatregel "uitzonderlijk, eenmalig en niet voor herhaling vatbaar" is. In eerste instantie was de varkensboeren nog 30 miljoen euro toegezegd, waarvan 24 miljoen euro gegarandeerd was. Hoewel de uiteindelijke engagementen een pak lager ligger, klinkt het bij de landbouworganisaties toch dat het akkoord "een stap in de goede richting" is, "op voorwaarde dat de engagementen van vandaag in de komende dagen en weken ook effectief hard worden gemaakt door de leden van Comeos en Fevia". Het akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. (Belga)

Eind deze zomer was tussen de landbouworganisaties, de distributiesector (Comeos) en de voedingsindustrie (Fevia, Febev, ...) afgesproken dat de Belgische varkensboeren op eenmalige steun konden rekenen, ter compensatie van de te lage prijzen voor hun producten. Maar het overleg daarover was vorige week afgesprongen. De landbouworganisaties klaagden toen aan dat er "geen enkel aanvaardbaar voorstel" op tafel was gekomen. Op initiatief van minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), zijn de partners toch weer aan tafel gaan zitten. In de nacht van maandag op dinsdag werd uiteindelijk een akkoord bereikt. De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels hebben ermee ingestemd de varkensboeren van compensaties te voorzien. Gedurende maximaal twaalf maanden zal aan het einde van de keten een compensatie voorzien zijn van 15 eurocent per kilogram varkensvlees die op de Belgische markt te koop wordt aangeboden. De bedoeling is om zo tot een fonds van 15 miljoen euro te komen. Daarvan is 10 miljoen euro gegarandeerd. De partners in het ketenoverleg stemmen er ook mee in om alvast 7,5 miljoen euro te prefinancieren, iets wat een breekpunt was voor de landbouworganisaties. "Indien deze prefinanciering niet op korte termijn (tegen 8 januari, nvdr.) gerealiseerd wordt, vervalt het akkoord", zo stellen ze in hun persbericht. In de mededeling die door minister Borsus werd verspreid, wordt verder nog benadrukt dat de maatregel "uitzonderlijk, eenmalig en niet voor herhaling vatbaar" is. In eerste instantie was de varkensboeren nog 30 miljoen euro toegezegd, waarvan 24 miljoen euro gegarandeerd was. Hoewel de uiteindelijke engagementen een pak lager ligger, klinkt het bij de landbouworganisaties toch dat het akkoord "een stap in de goede richting" is, "op voorwaarde dat de engagementen van vandaag in de komende dagen en weken ook effectief hard worden gemaakt door de leden van Comeos en Fevia". Het akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. (Belga)